Bestill publikasjoner her >>

Hvis du har problemer med å få bestilt gjennom linken over, kan du også sende en e-post til post@mirasenteret.no

 

Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet (2011)mangfoldige_stemmer_forside

Oslo byarkiv i samarbeid med MiRA-Senteret har utarbeidet og gjennomført prosjektet «Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet» der vi har intervjuet noen sentrale kvinner i minoritetsmiljøene for å synliggjøre deres engasjement i det offentlige rom.


MiRA-Senteret og Oslo byarkiv kontaktet et titalls sentrale kvinner i minoritetsmiljøene og intervjuet dem om deres erfaringer med å være innvandrerekvinner og samfunnsengasjerte. Vi spute: hva gjorde kvinnene som kom, hva var de opptatt av, hvilke miljøer ble etablert, hva brakte de med seg, hva var viktig å ta vare på? Vi ville vite mer om deres engasjement i organisert virksomhet, om utfordringer, saker, aktiviteter og resultater, om endringer i bybildet og om kvinnesyn, likestilling og mangfold.

Pris: Trykt utgave kr. 80,-
Bestill her

 

Håndboken: Jeg vil lære å bli glad i livet (2006)

Boken tar opp senterets erfaringer fra de siste årenes rådgivningsarbeid. Her kan nevnes samlivsproblemer, familiekonflikter, tvangsekteskap, sosiale problemer eller vanskeligheter knyttet til asyl- og flyktningsituasjonen. Boken viser blant annet hvordan disse problemstillingene for en del kvinner er knyttet tett sammen, og hvordan de preger liv og helse til unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Håndboken presenterer problemstillinger gjennom konkrete, og anonymiserte saker, der det er kvinnene selv som kommer til orde. Sammen med sakene presenteres også omstendigheter rundt problemstillingene og mulige løsninger, slik at en som leser får et bredere innblikk i de ulike temaene. Håndboken bidrar med svært verdifull kunnskap om unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge, og det er deres egne historier og opplevelser som presenteres.
Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–

 

Odins kvinner setter farge på Norden (2001)
Fakhra Salimi (red.). Boken presenterer et mangfoldig bilde av innvandrer- og flyktningkvinner i Norden, og bidrar til å skape rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp.
Ideen bak Odins kvinner er å fremme positive forbilder for minoritetsungdom og å bidra til utviklingen av en mangfoldig representasjon av mennesker med minoritetsbakgrunn. Boka er også et viktig bidrag til synliggjøringen av innvandrer- og flyktningkvinners aktive deltakelse i de nordiske samfunn.
Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–

 

Ord i bevegelse (1995)
Nita Kapoor/Fakhra Salimi (red.). Boken er den første litterære antologi redigert, skrevet og illustrert av kvinner innvandret til Skandinavia. Over 30 forfattere med bakgrunn i et tjuetallsland kommer til orde i denne boka gjennom sin egen poesi og prosa.
Ord i bevegelse spenner over et mangfold av temaer og erfaringer, fra nostalgiske minner om hjemlandet, via betraktninger om kjærlighet til samfunnskritikk og frigjøring fra de stengsler kvinner møter verden over. På denne måten bidrar Ord i bevegelse til en utvidet forståelse av innvandrer- og flyktningkvinners virkelighet i Skandinavia. Antologien er redigert av Nita Kapoor og Fakhra Salimi. Boka ble utgitt på Cappelen i 1995, men er nå kun tilgjengelig fra MiRA-Senteret.
Pris: Trykt utgave kr. 150,–