Følgende brosjyrer og plakater er gratis å laste ned som PDF. Ved bestilling av trykte utgaver pr brevpost tilkommer kr. 90,– (adm.gebyr + porto).
Bestill gratisbrosjyrer og -plakater her >>

Hvis du har problemer med å få bestilt gjennom linken over, kan du også sende en e-post til post@mirasenteret.no

 

Om MiRA-Senteret
Brosjyren tar for seg MiRA-Senterets arbeid, og informerer om senterets aktiviteter og tilbud. Utgitt på 7 språk:
Norsk, engelsk (PDF)
Spansk, tyrkisk (PDF)
Arabisk, farsi, urdu (PDF)
Brosjyren «Vold er ikke kjærlighet» 2011
Brosjyre om vold mot kvinner. Utgitt på 10 språk:
Norsk (PDF)
Engelsk (PDF)
Spansk (PDF)
Tyrkisk (PDF)
Tamilsk (PDF)
Vietnamesisk (PDF)
Urdu (PDF)
Somali (PDF)
Arabisk (PDF)
Persisk (PDF)

 

Redd for å miste jomfruhinnen? 2006
Brosjyren informerer om kvinnekroppen, og legger vekt på unge jenters og kvinners rett til egne valg. Utgitt på 7 språk:
Norsk (PDF)
Engelsk (PDF)
Tyrkisk (PDF)
Arabisk (PDF)
Farsi (PDF)
Somali (PDF)
Urdu (PDF)
  
Den usynlige smerte 2009
To brosjyrer (kort- og langversjon) som informerer om MiRA-Senterets arbeid for å bedre den psykiske helsen til kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Utgitt på 8 språk;
Norsk kort (PDF) / Norsk lang (PDF)
Engelsk kort (PDF) / Engelsk lang (PDF)
Tyrkisk kort (PDF) / Tyrkisk lang (PDF)
Arabisk kort (PDF) / Arabisk lang (PDF)
Farsi kort (PDF) / Farsi lang (PDF)
Somali kort (PDF) / Somali lang (PDF)
Spansk kort (PDF) / Spansk lang (PDF)
Urdu kort (PDF)
Den usynlige smerte 2009
Plakaten er satt sammen av flere gode sitater fra MiRA-Senterets konferanser om minoritetsjenter- og kvinner og psykisk helse. «Mishandling er galt på alle språk!»
Plakat (PDF)

 

Ditt Valg 2008
Populær rettighetsbrosjyre om tvangsekteskap. Utgitt på 8 språk;
Norsk (PDF)
Engelsk (PDF)
Tyrkisk (PDF)
Arabisk (PDF)
Farsi (PDF)
Somali (PDF)
Sorani (PDF)
Urdu (PDF)
  
Tabuenes andre ansikt 2008
Brosjyre som informerer om filmen med samme navn.
Filmbrosjyre (PDF)

 

  
Odins kvinner setter farge på Norden 2005
Brosjyre som informerer om filmserien og boken med samme navn.
Filmbrosjyre (PDF)

 

Si nei til vold mot kvinner 2005
Brosjyren forklarer om ulike former for vold mot kvinner og gir konkrete råd til kvinner som er utsatt for vold. Utgitt på 7 språk;
Norsk (PDF)
Engelsk (PDF)
Tyrkisk (PDF)
Arabisk (PDF)
Persisk (PDF)
Spansk (PDF)
Urdu (PDF)
Women in movement 2004
Brosjyre med informasjon om MiRA-Senteret på engelsk.
Brosjyre (PDF)

 

  
Brosjyren «Vi spør – de svarer» 2011
Brosjyre fra valgkampanjen «La Din Røst Bli Hørt!».

 

brosjyre_final
Valgbrosjyre 2009
Om valgkampanjen «La din røst bli hørt».
Valgbrosjyre 2009 (PDF)
Jenter ser fremover 2005
Brosjyreplakat om puberteten og om det å beskytte kroppen sin.
Brosjyreplakat (PDF)

Gravid? Postkortbrosjyre om å ta sine egne valg hvis man har blitt gravid, gir også informasjon om hvor man kan henvende seg om man trenger hjelp/råd.
Postkort (PDF)

Voldtekt og seksuelle overgrep. Postkortbrosjyre som tar for seg overgrep, incest og seksuelle overgrep. Gir informasjon om hvor man kan henvende seg.
Postkort (PDF)

  
La meg snakke 2003
Brosjyren presenterer MiRA-Senterets skolekampanje, og har som formål å øke respekten og forståelsen mellom elever med forskjellig etnisk bakgrunn og lærere i den norske skolen.
Brosjyre (PDF)

 

Kjærlighet er å ta ansvar 2003
Brosjyren retter seg mot ungdom og tar opp temaer knyttet til kjærlighet, helse, seksualitet, abort o.a., og informerer om MiRA-Senterets rådgivningstilbud for unge minoritetsjenter.
Brosjyre (PDF)