Bestill publikasjoner her >>

Hvis du har problemer med å få bestilt gjennom linken over, kan du også sende en e-post til post@mirasenteret.no

 

Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner»
tar opp helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen. Den gir råd til sykepleiere og annet helsepersonell som kommer i kontakt med kvinner som er omskåret, og presenterer politiske innspill i kampen mot omskjæring.
Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–

Image

Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap»
gir bakgrunnsinformasjon om både tvangsekteskap og arrangerte ekteskap og presenterer politiske forslag og viktig arbeid som drives i kampen mot tvang.
Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–

 Image

Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier»
tar for seg medienes fremstilling av minoritetskvinner i Norge. Heftet har også som formål å utfordre de stereotypiske forestillingene om denne gruppen.
Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–

 Image

Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge. Utdanning og arbeid»
relevant informasjon om utdannelse og arbeidsliv. Temaheftet er primært tenkt å være en veiledning og hjelp for kvinner med minoritetsbakgrunn, men spørsmålene vi besvarer i forhold til utdannelse, arbeidsliv, diskriminering og barn er relevante for alle kvinner i det norske samfunnet.
Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–

Image

Temahefte nr. 5: «Minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. Den usynlige smerte»
En rapport fra MiRA-Senterets nasjonale konferanse i 2006 om minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. Temaet blir tatt opp i lys av sosiale og økonomiske utfordringer, norsk politikk og helsepraksis, og med ulike sammenlignende perspektiver fra USA og Danmark. Rapporten er samtidig å ses som et temahefte med en presentasjon av ulike artikler på samme tematikk.
Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–

 Image