Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

I 2009 har MiRA-Senteret
20-årsjubileum, og samtidig feirer også MiRA-Magasinet 15 år. Da senteret startet opp i 1989 var dette realiseringen av en visjon fra 1970-tallet, om et sted hvor minoritetskvinner i fellesskap kunne arbeide for likestilling og menneskerettigheter i Norge.

I 1994 var det med glede og spenning vi utga det første nummeret av MiRA-Magasinet. På denne tiden var det få kvinner med minoritetsbakgrunn blant journalister, nyhetsreportere og i medier generelt. MiRA-Magasinet ble et viktig forum, og gjennom årene har vi klart å synliggjøre mange stemmer som ellers ikke ville ha kommet frem i offentligheten. Dette er siste papirutgave av magasinet. Når MiRA-Magasinet nå går over fra papirform til å bli nettblad, håper jeg dette vil føre til at flere slike viktige stemmer vil bli synliggjort. Dette gjelder spesielt vår stadig økende andel unge kvinner og jenter, som vil være viktige for utviklingen av magasinet i fremtiden.

I lederen til det første nummeret av MiRA-Magasinet skrev jeg at livene til et stort antall minoritetskvinner har blitt usynliggjort, ved at de har blitt marginalisert i majoritetssamfunnet. Dette har påvirket deres muligheter til å få seg en jobb, og til å kunne arbeide for å oppnå glede og frihet. Mange minoritetskvinner har våget å snakke høyt om denne marginaliseringen, og de har forsøkt å bringe sin virkelighet inn i søkelyset. Allerede i det første nummeret ble det tatt opp viktige spørsmål og temaer som fremdeles er aktuelle i dag. Vi startet med å vise hvordan prinsipper og regler i det norske lovverket virket undertrykkende på innvandrerkvinner, gjennom at de tok utgangspunkt i mannens rolle som familiens overhode og forsørger. Videre så vi på utfordringene minoritetskvinner møter, både på veien inn i arbeidslivet og på arbeidsplassen. Vi fikk høre en minoritetskvinne fortelle hvordan hun selv opplevde at etnisk norske kollegaer og naboer reagerte på hennes klesdrakt og religiøse praksis. En annen kvinne viste hvordan hun lot utfordringene knyttet til det å stå mellom to kulturer inspirere henne til å skrive poesi.

Gjennom 15 år med MiRA-Magasinet har mange spennende temaer blitt belyst, og det fra flere forskjellige ståsteder. Veldig mange kvinner har blitt portrettert, og deres sterke historier har kommet frem. MiRA-Magasinet har reflektert mangfoldet blant minoritetskvinner, de ressursene som finnes blant dem, og de problemstillinger som oppstår i møtet med det norske samfunnet. Bladet har vært et levende forum, gitt stemme til mange, og det har vært et stort antall bidragsytere.

I alle disse 15 årene har MiRA-Magasinet strevet veldig mye med økonomien, og bladet kan dessverre ikke lenger fortsette videre i sin opprinnelige trykte form. Det er med tristhet vi må avslutte papirutgaven av bladet, men samtidig ser vi med stor glede og optimisme på det at vi nå skal gå over til å bli et nettmagasin.

På vår egen hjemmeside, og gjennom nettsamfunnet FaceBook, har vi sett at vi har nådd spesielt mange unge kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker at disse skal få bidra mer i forhold til MiRA-Magasinet, og til utviklingen av MiRA-Senteret generelt. Nettmagasinet vil ha en ung profil, men det vil fremdeles være aktuelt for minoritetskvinner i alle aldre, og også for andre som er opptatt av temaer knyttet til likestilling, mangfold og integrering. Det kommer til å bli store utfordringer i årene som kommer, særlig i forhold til identitetspolitikk. MiRA-Senteret har, gjennom sine første 20 år, sett hvor viktig det er å ha et fristed for unge jenter, et sted hvor de kan utvikle seg selv og sitt selvbilde, uavhengig av etnisk og religiøs tilknytning. MiRA-Senteret har i alle disse årene vært et slikt fristed, og vi ønsker at dette skal utvides i det norske storsamfunnet, slik at en ny generasjon av minoritetskvinner selv skal kunne definere hvem de er uten press fra etniske og religiøse krav. I denne prosessen vil de unge samtidig være med på å forme MiRA-Magasinet.

Jeg ønsker å takke alle som har bidratt med MiRA-Magasinets utvikling gjennom 15 år. Uten deres støtte ville jeg ikke ha klart å lage så flott blad.

Jeg ønsker alle lesere en God Jul og et Godt nytt år!