Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

Utfordringer ved å leve i mangfoldige samfunn

Historien forteller oss at ekstrem religiøs fundamentalisme sjelden godtar likestilling mellom kjønnene og mangfoldige kjønnsidentiteter som for eksempel homoseksualitet, transseksuelle, transvestitter osv. Som regel henstiller religiøs fundamentalisme sine tilhengerne til å reagere med sterke følelser heller enn med rasjonell tankegang. Det er her dens styrke ligger, religiøs mobilisering av mennesker blindet av sin overbevisning om at de har rett. Disse menneskene, ofte fanget av egen religiøs overbevisning, har lite toleranse for likestilling og mangfoldighet. Til tross for dette, har de fleste samfunn i verden vært multireligiøse og flerkulturelle så lenge menneskene har levd på jorden. En av de største utfordringene alle sivilisasjoner har møtt opp gjennom historien, er å utvikle metoder for fredelig sameksistens mellom forskjellige folkegrupper, religioner og trosretninger.

Gjennom flere hundre år har kvinnegrupper over hele verden, uavhengig av religion, kjempet for kvinners rettigheter og likestilling. Kontinuerlig utfordrer kristne, muslimske og hinduistiske kvinner fundamentalistiske religiøse syn på likestilling. Det skulle ikke overraske noen at muslimske kvinner verden over også kjemper for likestilling og utfordrer den snevre, patriarkalske tolkningen av religiøse tekster som favoriserer menn. Nawal El Saadawi fra Egypt har det meste av sitt liv kjempet mot religiøs fundamentalisme og vestlig imperialisme. Nylig ble hun tvunget i eksil på grunn av sin kamp for å reformere islamsk lov. I dag er de fleste muslimske land dominert av autoritære makthavere, ofte støttet av vestlige land. Ytringsfrihet er en farlig øvelse under autoritære regimer.

Norge av i dag er et multireligiøst og multietnisk demokrati hvor likestilling, som en av flere viktigere saker, dominerer den offentlige debatt. Det er derfor naturlig å ha en offentlig debatt om kvinners plass innenfor ulike religiøse ideologier, islam er intet unntak. Dette er utfordring både for minoriteter og for majoritetssamfunn. Siden vi bor i et demokratisk samfunn hvor ytringsfrihet er en de viktige rettighetene, skulle ikke muslimske kvinner være redde for å uttrykke sin mening om undertrykkende sider ved deres religion eller kulturelle tradisjoner.

Hvis det er riktig at den somaliske kvinnen Kadra Yusof ble angrepet på gata, på bakgrunn av hennes utfordring mot kvinneperspektivet i islam, er det på ingen måte forsvarlig. Fysisk eller psykisk vold er en kriminell handling og må straffes innenfor det norske samfunns rettssystem. Vi er alle borgere av dette landet og ytringsfriheten er dyrebar for oss alle.

Denne utgaven av MiRA-Magasinet tar opp mange interessante temaer som arbeidsmarkedet, den nye seremonien for å bli norsk statsborger, situasjonen til flyktningbarn, med mer. Jeg håper dette bladet vil bidra til å øke vår bevissthet om den vanskelige situasjonen minoritetskvinner møter i storsamfunnet og hjelper oss å finne kreative metoder for å løse problemene. Det er stort behov for åpen kommunikasjon mellom offentlig sektor og de frivillige organisasjonene for å sikre de beste alternativene og full deltakelse av minoritetskvinner på alle samfunnsarenaer.