Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Psykisk vold i nære relasjoner har vært et av hovedsatsningsområdene for MiRA-Senteret i 2006. En vanlig og enkel definisjon av psykisk vold i et forhold, er at du som offer føler at det er helt og fullt din skyld hvis noe går galt, og at du begynner å tvile på deg selv.

Psykisk vold skaper et dårlig selvbilde, med skamfølelse, skyld og engstelse i et menneske. Psykisk vold blir ofte ikke gjenkjent umiddelbart, fordi den er subtil, foregår i det skjulte og er manipulerende. Flere statistikker viser at i virkeligheten er det den mest alminnelige form for vold som kvinner og barn opplever i mange familier.

Vi på MiRA-Senteret møter ressurssterke kvinner med minoritetsbakgrunn som er ofre for psykisk vold i nære relasjoner, men som har problemer med å bryte ut på grunn av mangel på rettssikkerhet og personlig beskyttelse. For mange svarte og etniske minoritetskvinner blir den norske stat og utlendingsmyndighetene ofte også utøvere av psykisk vold – gjennom politisk tvang og kontroll.

Vold generelt og psykisk vold spesielt har påvirkning på alle i en familie. Når en kvinne blir utsatt for overgrep, uansett om hun er datter, mor, søster eller ektefelle, blir hele familien påvirket av overgrepet. Barna i familien lider av traumer fra å være vitner til vold. Ingen form for vold mot kvinner kan rettferdiggjøres eller burde være akseptert i noe samfunn eller noen kultur.

Svarte og etniske minoritetskvinner i Norge føler at norske myndigheter er svært raske med å rette oppmerksomhet mot spesielle former for vold, av typene tvangsekteskap eller omskjæring innen minoritetssamfunnene. Men de ser ikke på problemet som en integrert del av vold mot kvinner generelt. Ved å definere vold mot minoritetskvinner som et kulturelt fenomen, bidrar myndigheter og eksperter til å isolere vold mot minoritetskvinner fra den allmenne kampen mot vold mot kvinner.

I denne utgaven av MiRA-Magasinet fokuserer vi på forskjellige aspekter ved psykisk vold. Bladet tar også opp mange andre viktige saker, som mobbing på arbeidsplassen, og det nye lovforslaget om 21 års aldersgrense ved familiegjenforening som kommer til å begrense menneskerettighetene til minoriteter i Norge.

Det er mange inspirerende stemmer, fra svarte og etniske minoritetskvinner, i denne utgaven. De snakker om kreativitet og om den utfordringen det er å være en svart kvinne i det norske samfunnet.

Vi på MiRA-Senteret ønsker våre lesere et godt nytt år!