Av valgfagsgruppen "Jenter kan" ved Sandaker videregående skole

Vi er en gruppe jenter med forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn ved Sandaker VGS som har likestillingsfaget «Jenter kan» som valgfag. Med interesse for jenters situasjon i Norge og i utlandet, har vi den siste tiden besøkt ulike kvinneorganisasjoner og sett hvordan de jobber med kvinnespørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Noen av temaene vi hittil har berørt i faget er f.eks. forskjellige former for vold mot jenter, kropp og seksualitet og fremstillingen av jenter i mediene.

Natt og Dags guide til å få sex med muslimer
Vi ble veldig provosert av Natt & Dags artikkel «Guide til å få sex med muslimer» og vi undres over hvordan redaksjonen kunne bestemme seg for å trykke en slik rasistisk og kjønnsdiskriminerende artikkel. Som unge jenter føler vi oss krenket, og vi lurer på hvorfor denne artikkelen ikke har skapt større debatt enn det den faktisk gjorde. Vi har registrert at reaksjonene stort sett har vært rettet mot barnegjengen som forsøkte å banke opp journalisten ansvarlig for artikkelen (all sympati til mannen som fikk juling, fordi han delte etternavn med journalisten), men hvor blir det av reaksjonene på hva som sto i artikkelen?

Jenters forhold til kropp og seksualitet diskuteres i alle land, men i forskjellige former. Ofte er det hvordan jenter ikke skal oppføre seg som diskuteres. Mye sjeldnere snakkes det om hvordan jenter selv kan bestemme – og bestemmer – over seg selv og sin egen kropp.

Familien kan være med å kontrollere jentenes seksualitet, likeså mediene, der de påvirker og skaper holdninger hos jenter. Også samfunnet kan fungere kontrollerende i form av ryktespredning. Her i Norge vet vi f.eks. at det ikke skal mye til før en jente blir stemplet som «hore» hvis hun har flørtet med gutter eller har hatt sex med flere enn det andre anser som å være legitimt. Guttene derimot, oppnår heltestatus hvis de kan vise til flere jenter.

Når vi ser hvordan jenter blir omtalt i Natt & Dags artikkel, ser vi hvor negativt de framstilles. For eksempel blir muslimske jenter definert som slaver og sammenlignes med dyr: «Hvis den pakistanske jenta først skal driste seg ned i noens seng før tvangsekteskapet, vil hun ikke velge en som er identisk med den hun skal følge etter som en lydig valp resten av livet.»

Denne måten å fremstille muslimske jenter på er dessverre ikke ny, både assosiasjonene til slavebegrepet og til undertrykking er vanlige virkemidler i medieomtalen av muslimske jenter i Norge.

Vi ønsker også å understreke at artikkelen ikke bare krenker muslimske jenter, men alle jenter. Artikkelen gir nemlig også eksempler på hvordan vestlige kvinner stigmatiseres i mediene. De fremstilles som lette og løse på tråden, der de lar seg bruke som «prøvedukker» av pakistanske gutter, innen de gifter seg med en undertrykt jente fra Pakistan.

«Fra de omskjærte og gjensydde kvinnene i Nord Afrika, og i muslimsk målestokk, gladkåte tyrkiske tøytene[…]»
Hvor vulgær kan man egentlig tillate seg å være i sine formuleringer? Er journalisten i det hele tatt klar over hvor stigmatiserende hans beskrivelser er, og at det nettopp er slike uttalelser som bidrar til økt trakassering av unge jenter? For det er nemlig ingen hemmelighet at jenter ofte blitt utsatt for seksuell trakassering f.eks. på skolen. Aftenposten kunne 20. oktober fortelle om at 69% av alle jenter ved ungdomsskoler i Sverige har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering. Hele 61% av jentene sier de har blitt tatt på rumpa uten samtykke og 8% forteller at de har blitt holdt fast av flere gutter som klådde på dem. Dette er virkeligheten for jenter i dag. I samme reportasje kunne Likestillingsombudet fortelle om en ny bestemmelse i Likestillingsloven om seksuell trakassering. Denne krever at de ansvarlige personer både skal forebygge og hindre seksuell mobbing. Vi spør oss hvor Likestillingsombudet og alle andre kvinnesaksforkjempere er nå? Var ikke denne artikkelen verdt å kommentere engang?

Hva kan myter føre til?
I Sør-Afrika blir unge jenter og barn voldtatt, fordi man tror på myten om at sex med ei jomfru kan helbrede en fra Aids. I Norge klandrer man jenta om hun blir trakassert. «Hun hadde jo miniskjørt på seg», sier vi og gjemmer oss bak myten om at jenter som går utfordrende kledd ønsker å bli voldtatt. Myter og holdninger skapes også gjennom artikler som den vi tidligere har referert til, og vil være med på å øke den seksuelle trakasseringen som eksisterer i samfunnet. Vi ønsker å være med og bedre unge jenters situasjon. Vi vet f.eks. at mange jenter synes det er ekkelt å gå alene ute om kvelden, de må passe på hvor de går og hva de har på seg til enhver tid. Og når vi først snakker om disse tingene, sies løsningen å være følgende: Jenter må holde seg inne, ikke gå alene i tomme gater og store parker, ikke flørte for mye – nettopp fordi gutter ikke alltid forstår hvor grensen går. Kanskje dette er journalistens problem; han er mann, og kan dermed tillate seg å over grensene til jenter.

Til slutt
Ta for eksempel unge jenter med pakistansk bakgrunn. Mange av dem har kommet langt i samfunnet, nettopp på grunn av at de har utdannet seg. De studerer juss, medisin, samfunnsfag, økonomiske fag etc., de er overalt, og noen er blitt sjefer. Muslimske jenter er ikke slik de blir fremstilt av Natt & Dag. De studerer ikke for å utdanne seg til hjemmeværende slaver som blir strengt bevoktet av voldelige brødre. Og hvis Natt & Dag tror deres reportasje skal føre til brobygging og kulturmøte, tar de helt feil. Denne reportasjen bidrar kun til økt seksuell trakassering og rasisme.