Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Nå skal norske myndigheter avdekke om kvinner har dårligere rettssikkerhet enn menn i Norge. Dette skjer etter at MiRA-Magasinet oppfordret til slik kartlegging under henvisning til en svensk undersøkelse som avslørte at kvinner mye oftere enn menn får sine anmeldelser henlagt.

Det var i november i fjor at MiRA-Magasinet gjorde norske myndigheter oppmerksom på manglende dokumentasjon på betydningen av kjønn og etnisitet for politiets oppfølging av anmeldelser. Journalistene Sophia Djiobaridis og Kristina Hedberg ved Sveriges Radio P1, hadde dokumentert at kvinner hadde et dårligere rettsvern enn menn i Sverige. Menn hadde dobbelt så stor sjanse som kvinner til å få sin anmeldelse opp i rettssystemet. Skjevheten gjaldt anmeldelser av samme type lovbrudd: ran, overfall, tyveri. Kjønn og etnisitet utgjorde en ubegripelig forskjell.

MiRA-Magasinet ønsket å finne ut om det var tilsvarende tilstander i Norge, men oppdaget at det ikke fantes forskningsrapporter eller annen dokumentasjon. Alle forskerne MiRA-Magasinet var i kontakt med, mente imidlertid at det var viktig å gjøre en tilsvarende undersøkelse i Norge, fordi det ikke er noen grunn til å tro at situasjonen er noe bedre i Norge. Det var statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet enig i, og nå har departementet startet en forundersøkelse. En gruppe studenter ved Humanistisk prosjektseminar ved Universitetet i Oslo avslutter i disse dager sitt arbeid, rapporten legges trolig frem offentlig i løpet av juni.

Justisministerens ansvar
Knut Fosli, avdelingsdirektør for Samlivs- og likestillingsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet er med i prosjektets styringsgruppe. Til MiRA-Magasinet opplyser han at de avventer studentenes rapport før det vil bli tatt en politisk vurdering av hva som skal gjøres videre. Han understreker at det kan være begrenset hva studentene kan få til på den korte tiden de har fått til disposisjon, men at man har vært opptatt av raskt å få noen fakta på bordet.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noe annerledes i Norge enn i Sverige, så vi forventer å få en bekreftelse som svar fra studentene. Det tilligger imidlertid Justisdepartementet å følge opp dette videre, så vi får se hva justisministeren bestemmer seg for når den tid kommer, sier Fosli.

Usynliggjør MiRA
MiRA-Senteret har vært invitert til å bidra i forundersøkelsen og studentene har besøkt senteret. Senteret reagerer imidlertid sterkt på at MiRA-Magasinets innsats for å sette kvinners rettssikkerhet på dagsorden er fullstendig usynliggjort i prosjektbeskrivelsen og i prosjektets øvrige dokumenter. Prosjektbeskrivelsen har sågar direkte avskrift fra artikkelen i MiRA-Magasinet, uten at det henvises til kilden.

– Et klassisk eksempel på hvordan minoritetskvinners innsats og handlekraft i offentligheten usynliggjøres, mener Fakhra Salimi, senterets leder. Hun har sett seg lei på at offentlige myndigheter, etnisk norske organisasjoner, media og andre bruker informasjon fra MiRA-Senteret, men ikke krediterer kilden. I stedet opprettholdes bildet av minoritetskvinnen som et hjelpeløst offer som trenger andres hjelp til å ivareta sine rettigheter.

– Den manglende siteringen av MiRA-Senteret som kilde er med på å befeste storsamfunnets stigmatisering, sier hun.

Fosli beklager at MiRA-Magasinets rolle er utelatt i prosjektbeskrivelsen, og lover at det skal rettes opp i fremtidig omtale av prosjektet. Han beklager også at departementets informasjonsavdeling gjorde sitt ytterste for å unngå at MiRA-Magasinet skulle få innhente en kommentar fra politisk ledelse da saken dukket opp i fjor høst.

– Hadde ikke MiRA-Magasinets journalist stått på og insistert på å få snakke med politisk ledelse, så hadde aldri denne saken blitt kjent for norske myndigheter, sier Salimi.

Kvalitativ undersøkelse
De fem studentene fra Universitetet i Oslo har arbeidet med undersøkelsen siden januar 2006. I skrivende stund holder de på å analysere innhentet materiell og har ennå ikke trukket noen endelige konklusjoner.

– Vi har gjort en kvalitativ undersøkelse hvor vi har intervjuet 25 personer med relevant fagkunnskap, forteller Magnhild Westly. Studentene har ikke snakket med personer som har anmeldt forhold til politiet, fordi formålet har vært å avdekke hva slags kunnskap som finnes og behov for ny kunnskap. Rapporten legges frem på et åpent møte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet i midten av juni.

Studentene har også besøkt Sverige og snakket med journalistene Sophia Djiobaridis og Kristina Hedberg. De ble veldig glade over at undersøkelsen deres har medført tiltak i Norge, for i Sverige skjer det fint lite.

Følger med
MiRA-Senteret ser frem til at rapporten fra forundersøkelsen legges frem og vil følge nøye med på myndighetenes, og særlig justismyndighetenes videre oppfølging for å sikre at kvinner og menn har samme rettssikkerhet i Norge, også uavhengig av deres etniske bakgrunn.

Les mer kvinners rettssikkerhet i MiRA-Magasinet nr. 2/2005.