Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Offentlige myndigheter ønsker ikke lenger å gi prosjektstøtte til MiRA-Magasinet, det kan medføre at minoritetskvinnenes eneste tidsskrift i Norge må legges ned. I desember i fjor mottok MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi Ossietzky-prisen, Norsk PENs ytringsfrihetspris. I sin tale til prisvinneren trakk styremedlem Elisabeth Eide frem MiRA-Magasinets viktige rolle. Hun er sjokkert over at magasinet nå står i fare for å bli nedlagt.

«MiRA-Magasinet har i en årrekke vært en viktig kilde til informasjon om og til minoritetskvinner i Norge, og representerer en kritisk og allsidig tilnærming til en debatt som ellers altfor ofte ender i skyttergravene. Bladet er unikt og bør slett ikke legges ned, snarere utvide utgivelsene til fire per år med mer redaksjonelle ressurser!» skiver hun i en e-post fra Pakistan.

«MiRA-Magasinet har i en årrekke vært en viktig kilde til informasjon om og til minoritetskvinner i Norge, og representerer en kritisk og allsidig tilnærming til en debatt som ellers altfor ofte ender i skyttergravene. Bladet er unikt og bør slett ikke legges ned, snarere utvide utgivelsene til fire per år med mer redaksjonelle ressurser!»
Elisabeth Eide, styremedlem Norsk P.E.N.

Magasinet kom ut for første gang i 1994 med to numre per år. I 2004 ble det utgitt en bokutgave av bladet hvor en rekke politikere og andre fremstående talspersoner for minoritetskvinner i Norge hyllet bladet og understreket betydningen av å ha et eget tidsskrift av, for og om minoritetskvinner. Magasinet har gjennom disse tolv årene vært drevet ved hjelp av stor grad av frivillig arbeid. Bladet har ikke hatt noen fast støtteordning, men en del av kostnadene er blitt dekket av forskjellige private og offentlige institusjoner, med Fritt Ord og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som de største bidragsyterne. Nå har Bufdir varslet at de ikke lenger kan gi støtte, konsekvensen kan bli at magasinet må legges ned.

Ikke prosjekt
– Bufdir har bevilget prosjektstøtte fra de såkalte likestillingsmidlene, men i fjor varslet direktoratet at det var siste gang vi kunne få støtte. De mener MiRA-Magasinet må finansieres over senterets driftsbudsjett, men det budsjettet er allerede sprengt, sier prosjektkoordinator og redaksjonssekretær ved MiRA-Senteret, Unni Mathisen.

– Vi skulle gjerne overføre MiRA-Magasinet til vårt driftsbudsjett, men det avhenger av at vi får økte bevilgninger til dette.

Astrid Klev, saksbehandler i Bufdir, bekrefter at MiRA-Magasinet ikke kan få mer støtte. Direktoratet har heller ikke mulighet til å gi driftsstøtte idet MiRA-Senteret mottar slik støtte fra andre.

– Prosjektstøtte gis til tiltak av begrenset varighet. MiRA-Magasinet har mottatt støtte over flere år, og da kan det ikke lenger kalles et prosjekt, sier hun. Samtidig synes hun det ville være svært trist om MiRA-Magasinet skulle måtte nedlegges og mener instanser som arbeider med utlendinger burde kunne gi støtte. Samtidig åpner hun døren på gløtt og oppfordrer MiRA-Senteret til likevel å sende en søknad.

– Vi vil vurdere en eventuell søknad fra MiRA-Senteret opp mot øvrige søknader. Senteret har søkt støtte til andre prosjekter, skulle slik støtte innvilges vil MiRA-Senteret også kunne gjøre interne omdisponeringer.

Ønsker forutsigbar økonomi
MiRA-Senterets leder og magasinets ansvarlige redaktør, Fakhra Salimi, håper i det lengste at det vil bli mulig å fortsette utgivelsen av MiRA-Magasinet.

– Økt støtte fra Fritt Ord i 2006 har reddet utgivelsene inneværende år, men så blir det usikkert. Vi skulle helst hatt en mer varig støtte til magasinet slik at vi kunne utvikle bladet både tematisk og innholdsmessig, sier hun.

– MiRA-Senteret har opplevd en sterk ekspansjon de siste årene, uten at støtten har økt i særlig grad. For å opprettholde MiRA-Magasinet kreves det derfor at støtten til bladet blir mer forutsigbar.

Bente Roaldsvik, prosjektleder for søknader ved Fritt Ord, opplyser at stiftelsen ikke gir noen form for permanent støtte.

– Vi følger med prosjektene og ønsker å se hvordan de realiseres før vi gir mer støtte. Men for å få noe mer forutsigbarhet kan MiRA-Magasinet søke støtte for tre år av gangen, sier hun. Hun sier det er trist om MiRA-Magasinet skulle forsvinne, men påpeker at Fritt Ord har gitt maksimal støtte. Ingen andre tidsskrifter med støtte fra Fritt Ord har fått mer i 2006.

Kvalitet krever
MiRA-Magasinet er i en unik posisjon i Norge, og bladet er den eneste informasjonsformidleren til minoritetskvinner der deres egne premisser blir lagt til grunn.
En del av skribentene er senterets egne brukere.

– Vi ønsker veldig gjerne å fortsette å gi ut MiRA-Magasinet, men da skal kvaliteten opprettholdes. Til dette kreves økonomisk forutsigbarhet. Bladet skal være variert, godt skrevet og ta opp aktuelle samfunnspolitiske temaer. Det krever sitt, sier Unni Mathisen.