Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Ungdom har overraskende lite og feil kunnskap om kvinnekroppen. MiRA-Senteret produserte en bitteliten faktabrosjyre om jomfruhinnen før jul, den ble revet bort og er nå ute i nytt opplag og på flere språk.

Redd for å miste jomfruhinnen? spør MiRA-Senteret i brosjyren, som forklarer hva jomfruhinnen er og hvordan den fungerer. Brosjyren opplyser også at ikke alle jenter er født med jomfruhinne, og flere mister den i forbindelse med idrett eller annen aktivitet. Manglende jomfruhinne er ikke bevis på at man har hatt sex, slår MiRA-Senteret fast, og understreker samtidig at det ikke er noen skam å miste jomfruhinnen. Unge jenter må selv få bestemme over sin kropp.

Unni Mathisen ved MiRA-Senteret forteller at mange ungdommer og helsepersonell har kontaktet senteret for å få informasjon og hjelp i forbindelse med spørsmål om seksualitet. Flere minoritetsungdommer som har debutert seksuelt lurer også på hvordan de skal møte krav om jomfrudom ved ekteskapsinngåelse.

Mange myter
– Norske og vestlige medier er overseksualisert. Samtidig skulle man tro at seksualundervisningen i skolen er god nok, men vi er overrasket over hvor mye unge jenter ikke vet. Det er mange myter og mange er redde for å spørre. Dette er fremdeles tabu, sier Mathisen. MiRA-Senteret er opptatt av å gjøre ungdom bevisste på rettigheter i forhold til egen kropp, men også om rettigheter de ikke har i forhold til andres kropp. Respekt for egen og andres kropp er nøkkelord.

– Jomfruhinner og seksualitet er temaer vi stadig diskuterer med brukerne av MiRA-Senteret. Det henger tett sammen med spørsmål som ærbarhet, skam, forhold til foreldre, ekteskap og kjærlighet, sier Mathisen videre.

Før jul trykket derfor MiRA-Senteret den norske brosjyren «Redd for å miste jomfruhinnen?» i et opplag på 5000. Nå er nye 5000 norske brosjyrer trykket, samt 5000 eksemplarer hver på henholdsvis tyrkisk, somali, arabisk, urdu, farsi og engelsk. Det er særlig helsepersonell som har etterspurt brosjyren, mange har allerede gått tom for opplaget de fikk fra MiRA-Senteret før jul.

– Brosjyren har fått en enestående mottakelse, det er tydelig at vi har dekket et lenge forsømt behov, sier Mathisen.

– Ingen har snakket om jomfruhinner på denne måten tidligere, vi har fått hull på en byll.

Stopper jomfruhinnekirurgi
Minoritetsjenter og jomfruhinner har vært debattert i media flere ganger de siste årene, særlig i forbindelse med at Volvat Medisinske Senters praksis med å sy på jomfruhinner på minoritetsjenter. Mange mente dette var «livreddende» kirurgi, fordi jentene fryktet vold og drap om de ikke var jomfruer på bryllupsnatta. MiRA-Senteret er en av svært få aktører som har argumentert mot jomfruhinneoperasjoner og har kritisert Volvat i kraftige ordelag.

– Det finnes ikke dokumentasjon på at norske jenter er blitt utsatt for vold eller drap fordi det ikke kom blod på lakenet bryllupsnatta, sier MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.
– I stedet for å oppfordre unge jenter til å leve med en løgn og tvinge dem til å underkaste seg en kvinneundertrykkende tradisjon de selv ikke tror på, så må samfunnet støtte disse jentene slik at de får styrke til å stå for egne valg og selv kjempe frem sin likestilling.

Volvat har nå valgt å legge ned tilbudet om jomfruhinnekirurgi. Svært gledelig, og på høy tid, mener MiRA-Senteret og mange minoritetskvinner. Men MiRA-Senteret tror som Volvat at enkelte jenter nå vil reise til utlandet for å få rekonstruert jomfruhinnen.

– Derfor ønsker vi å spre kunnskap og bidra til holdningsendringer i de mest tradisjonsbundne miljøene. Ingen trenger å skamme seg over å ha mistet jomfruhinnen før ekteskapet i Norge anno 2006, sier Salimi.