Bestill filmer her >>

 Hva er egentlig en nordmann? Hva legger vi i norske verdier? Og hvordan kan vi få det flerkulturelle Norge til å fungere på en god måte? Minoritetskvinner forsøker å gi noen svar.

I filmen deltar både unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Disse diskuterer hvordan de ser det norske samfunnet – hvilke verdier de mener dette samfunnet er bygget på og hvilke utfordringer som ligger i møtet mellom minoritet og majoritet her i landet.

Frihet, identitet, tilhørighet og lojalitet er temaer som blir tatt opp i filmen.

Som minoritet bør det være viktig å se sin flerkulturelle bakgrunn som verdifull og som en styrke man kan ta med seg i livet. Samtidig bør både majoritet og minoritet anerkjenne at man kan ha sine ulikheter, og vise respekt for hverandres verdier og ønsker.

Det er vanskelig å svare på hva som er typisk norsk. Ingenting er vel i virkeligheten typisk norsk, uten samtidig å være noe annet? Filmen forsøker allikevel å presentere noen norske verdier, blant annet for å tilføre noen nye perspektiver på det norske samfunnet vi alle er en del av.

Norske verdier sett med minoritetskvinners øyne kan benyttes i undervisningssammenheng og anbefales for alle som er interessert i spørsmål knyttet til det flerkulturelle Norge.

Hva er norske verdier? Hvordan kan et flerkulturelt samfunn skapes på best måte? Filmen drøfter begreper som frihet, lojalitet og identitet.

Pris: kr. 300,– (DVD)