Bestill filmer her >>

 Både i Norge og i de andre nordiske landene har det inntil nylig vært en sjeldenhet å se svarte mennesker opptre førende i media eller på offentlige arenaer som kulturscenen og i politikken. De svartes elendighet, triste skjebner eller kriminelle virksomhet har vært dominerende. Denne virkelighetsoppfatningen stemmer ikke med de fleste minoriteters syn på sin egen livssituasjon.

Odins kvinner 1–5 er en filmserie fra hvert av de nordiske landene, som ble utarbeidet i sammenheng med boken ved samme navn.

Odins kvinner 1. Iceland: Growing up in the North
Young women with minority background talk about their experiences (DVD)

Odins kvinner 2. Sweden: Challenging the Stereotypes
Minority women in politics (DVD)

Odins kvinner 3. Finland: If you can’t get a job – create one yourself
Minority women in business (VHS)

Odins kvinner 4. Norway: Different but alike
Minority women in family life (VHS)

Odins kvinner 5. Denmark/Greenland: The Modern Nomade
Breaking the barriers (VHS)

Pris: kr. 300,– per film