Vi på MiRA- Senteret vil ønske alle våre venner og kjente, samarbeidspartnere, frivillige, organisasjoner, kvinner og barn en gledelig jul og et håpefullt nytt år. Vårt ønske for 2012 er at flere skal engasjere seg i å kjempe for en mer rettferdig verden.

imagesCA36OLEK

Vår oppfordring til alle i 2012: Vær engasjert!