Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden!  Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Kamp mot religiøs fundamentalisme og vestlig kapitalisme: Pakten mellom
Allah og McDonald’s

Publisert i MiRA-Magasinet 1 -2007: Velkommen nye landsmenn- Til Den norske drømmen

Forfatter: Fakhra Salimi


«Nawal El Saadawi er på flukt – igjen. Den betydningsfulle egyptiske forfatteren, legen, politikeren og kvinneaktivisten er tvunget i eksil. Vi trenger hennes kompromissløse og modige stemme mer enn noen gang».

«I mars 2007 forlot kvinneaktivisten Nawal El Saadawi Egypt etter drapstrusler og trakasseringer fra islamistiske fundamentalistergrupper. Hun hadde også hatt problemer med det egyptiske rettsvesenet på grunn av sitt politiske ståsted og sin kompromissløse kamp for muslimske kvinners rettigheter».

Ønsker du å lese hele artikkelen? Da kan du bestille en kopi av den ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no