Image«Samsaya: Musikk er empowerment»
Dette året står vi overfor store endringer både i utlendingsloven og i forbindelse med det norske pensjonssystemet. I MiRA-Magasinet 1/05 presenteres flere artikler omkring disse temaene, og du kan lese om konsekvensene omleggingene har for innvandrer- og flyktningkvinners situasjon. I tillegg har magasinet intervjuet artisten Samsaya, som forteller om hvilken betydning musikken har for henne og hvordan det er å vokse opp som norsk-indisk jente i Oslo. Vi har også snakket med likestillingsombudet om FNs siste kvinnekonferanse og sammenslåingen av ombudene på likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Innhold:

Leder; La meg snakke!
En av de viktigste sakene som opptar oss på Mira senteret er innvandrer og flyktningers juridiske situasjon. Nye forslag til utlendingsloven er sendt til høring. Det er mer enn 16 år siden den nåværende utlendingsloven trådte i kraft med streng innvandringskontroll. Siden den gang har det skjedd store endringer i Norge og verdenssamfunnet både når det gjelder globalisering og fri flyt av kapital og arbeidskraft mellom EU-landene.  

Om rigiditet og fleksibilitet i utlendingsloven
Et utvalg har nylig lagt fram et forslag til ny utlendingslov, som bygger på nåværende regler og praksis. Innvandring skal fortsatt reguleres strengt og regelverket skal tydeliggjøres og oppdateres. Lovutvalget styrker ikke kvinners behov for en tryggere rettsstilling, men bruker deres utsatte situasjon for ytterligere innstramninger.

Statsborgerskapet; en rettighet for noen borgere?
Statsborgerskapet skal synliggjøre hvor lojaliteten ligger, sa kommunalminister Solberg på nyåret ved framleggelsen av forslaget til ny lov om statsborgerskap. Den nye loven bygger fortsatt på at statsborgerskapet primært og automatisk skal erverves gjennom norsk slektskap, mens andre borgere må påvise sin lojalitet og uklanderlighet for å få innvilget statsborgerskap.

Intervju med Samsaya; Musikk er empowerment
Samsaya er en relativ ny stjerne på den norske musikkhimmelen. I 2004 kom debutalbumet hennes shedding skin, og fra denne har det kommet to singler og to videoer. Hun har også blant annet hatt roller i spillefilmene Hawaii i Oslo, Villmark og Folk flest bor i Kina. I desember i fjor hadde vi gleden av å høre og se henne live på Cosmopolite i forbindelse med MiRA – magasinets 10 års jubileum. Og det var en stor opplevelse! En tidelig formiddag noen måneder senere treffer jeg Samsaya på en kafé på Carl Berners plass i Oslo. Det blir en svært hyggelig og åpenhjertig prat, og det er tydelig at dette er en dame som ikke bare er dyktig musikalsk, hun har også mye hun ønsker å fortelle.

Sjelens sår og bildets triumf
En fantasieggende og utfordrende bok med tanker om kunst utenfor det som tilhører det vanlige etablissementet ble nylig publisert i New York. «Over Here» heter den. Oversettelsen kunne hete «her borte». Europa og Vesten har lenge snakket om «vi her» og «de der borte» og slik marginalisert kunsten i resten av verden. Dette har etterlatt sår i selvfølelsen.

Beijing + 10 og norsk likestillingsarbeid
FNs kvinnekonferanse Beijing + 10 ble nylig avholdt i New York. Her samlet flere hundre offisielle representanter og frivillige organisasjoner fra hele verden seg for å drøfte kvinners stilling internasjonalt og for å gå gjennom hva som har blitt utrettet i løpet av de 10 årene som har gått etter at Handlingsplanen for kvinners rettigheter ble lagt fram under FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1994. Norges likestillingsombud, Kristin Mile, deltok i den norske offisielle delegasjonen. MiRA-Magasinet ønsket å høre hennes syn på konferansen og spørre henne om enkelte saker i det norske likestillingsarbeidet sett fra et offisielt ståsted.

Pensjonisten som forsvant
Om pensjonsreform, innvandrere og flyktninger.

Intervju med Solveig Francis, Crossroads Women’s Centre, London:Lønn for omsorgsarbeid

9. april 2005 hadde MiRA Senteret sin årlige nettverkskonferanse på Håndverkeren Konferansesenter i Oslo. Tema som ble debattert var spørsmål og aktuelle problemstillinger i forhold til pensjonsreformen og den nye utlendingsloven. Konferansen viste seg å være et meget vellykket arrangement, med over 70 deltakere og med foredragsholdere fra både inn- og utland.

Pensjonssparing – lite gunstig for innvandrerkvinner!
Vi står overfor en av de mest betydningsfulle sosialreformene på lang tid, en pensjonsreform, gjerne omtalt som Modernisert folketrygd. Faktum er at den ikke er moderne, men tvert imot bygget opp rundt lenge kjent forsikringstankegang, som vi i Norge gikk bort fra etter siste verdenskrig.

Farvel solidaritet
For å effektivisere integrering av innvandere innførte Norge 1. september 2004 lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandere. Loven innebærer rettigheter og plikter for voksne flyktninger og for kommunene som bosetter dem.

MiRA-Senterets høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven
MiRA-Senteret er på lignende måte som lovutvalget og Departementet bekymret for jenter som utsettes for tvangsekteskap og jenter og kvinner som utsettes for vold og overgrep fra norske menn, så vel som fra menn og gutter fra minoritetsmiljøer i Norge.

Kjenn dine rettigheter: Voldsoffererstatning

MiRA-Magasinet starter med dette en ny serie som vi kaller «Kjenn dine rettigheter». Her vil vi gjøre plass for informasjon om ulike problemstillinger som kan være relevant for minoritetskvinner og andre. Først ut er advokat Thomas Benestad, som gjør rede for personers rettigheter i forhold til voldsoffererstatning.

HUN TAR ORDET

SVs landsmøte
MiRA-Senteret var invitert til SVs sekstende landsmøte som fant sted i Kristiansand i månedsskiftet mars/april i år. Delegatene på landsmøtet skulle blant annet enes om partiets arbeidsprogram for de neste 4 årene, og den kommende valgkampen skulle drøftes

Et lite stykke Norge!
Det er ikke bare på boligmarkedet, i skolegården eller på arbeidsmarkedet rasismen viser sitt sanne ansikt. Uten sammenligning for øvrig finner du hos Freia melkesjokolade flotte og gode norske folkefortellinger. I motsetning til folkeeventyrene på sjokoladepapiret er denne historien sann og burde være en tankevekker for oss alle.

Refleksjoner fra min hverdag
Dessverre opplever mange jenter med minoritetsbakgrunn rasisme når de kommer til Norge. Kommentarer på gaten og diskriminering på skole og arbeid blir en del av hverdagen for en del, også for de som er født her i landet. Selv er jeg en av de heldige som ikke har opplevd dette. Jeg føler at de menneskene jeg møter i hverdagen ser meg som en av dem så snart vi kommer i snakk. Men før vi kommer så langt tenker de kanskje «Hm, hun bruker hijab, mon tro om hun snakker norsk?» eller «Burde jeg snakke med henne i det hele tatt?»

FILMKROKEN

«Mot veggen»
Denne filmen, som har vunnet den prestisjefulle Gullbjørnen under Filmfestivalen i Berlin, ble først vist i Norge under den årlige Film fra Sør festivalen. Etter å ha vunnet Film fra Sør prisen der har den tatt veien til norske kinoer. Og prisene har bare fortsatt å strømme inn til den 30 år gamle tysk/tyrkiske regissøren.