Image«Fra kvinner til kvinner: Jordskjelvet i Pakistan»
I dette dobbeltnummeret kan du lese om temaet Vold mot kvinner på over 20 sider, samt om jordskjelvet i Pakistan, kvinner i Mellom-Amerika og MiRA-Senterets landsdekkende kampanje Tvang er ikke min kultur!

Innhold:

Leder: La meg snakke!
2008 vil gå inn i historien som året for forandring. MiRA-Senteret utvidet sitt nasjonale nettverk med fire suksessrike konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Samtidig flyttet vi inn i nye, store lokaler som gir større muligheter for at MiRA-Senteret kan leve opp til visjonen om å være et aktivitets- og kreativitetshus for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn    
                        
TEMA: VOLD MOT KVINNER
    
Seksualisert vold i krig og konflikt                
Enhver voldtekt er en voldtekt for mye, og vold mot kvinner er ikke et ”kvinneproblem” – like lite som det er et ”privatanliggende”. Det er et samfunnsproblem. I denne artikkelen ser vi nærmere på tilgjengelig voldsstatistikk, konfronterer myter om overgripere og argumenterer for at holdningsskapende arbeid er det viktigste virkemiddelet i kampen mot vold mot kvinner.

Frihet fra frykt: vold mot kvinner i norske asylmottak    
MiRA-Senteret har daglig kontakt med minoritetskvinner- og jenter som utsettes for vold i nære relasjoner. Vi tilbyr kriserådgivning, advokathjelp og et sosialt samlingssted der de kan møte andre med liknende bakgrunn som dem selv. På bakgrunn av våre egne erfaringer med voldsutsatte minoritetskvinner- og jenter, og basert på samtaler med ansatte i Krisesentrene, forskere og brukere av våre tilbud for øvrig gjør vi oss følgende dystre betraktninger
    
Sarita Skagnes: Vil aldri være stille mer 
   
Sarita Skagnes ga i 2007 ut boka Bare en datter. Det er en svært sterk fortelling om de grove krenkelsene hun ble utsatt for fra sin egen familie under store deler av oppveksten, både i India og etter at hun kom til Norge som 16-åring.  Sarita ble nødt til å bryte med familien, og hun var den første sikhjenta som gjorde dette i Norge. Men Sarita har klart seg, på tross av alt: – Enten så knekker du, eller så kommer du deg gjennom traumene, sier hun.

Grov vold i nære relasjoner    
Paramjit Kaur er opprinnelig fra India, og er i dag en 35 år gammel, skilt trebarnsmor som bor i Norge og har norsk statsborgerskap. Hun er også nesten blind, delvis lammet, hjerneskadet og har svært begrenset taleevne etter at hennes eksmann forsøkte å drepe henne sommeren 1997.

Seksualisert vold mot kvinner                    
”Han slo meg så jeg ikke lenger var klar over hvor jeg var. Han voldtok meg rektalt, vaginalt og oralt. Etterpå tvang han meg til å kle på meg. Jeg tok på meg det som var helt, men jeg vet ikke hvordan. Han sa at hvis jeg fortalte dette til noen kom han til å drepe alle de andre fangene.” (Kvinne, 52 år, vitne i krigsforbrytersaken i Oslo tingrett 29.09.2008)

Rita Sletner: Barrierefri rettferdighet                    
MiRA-Magasinet har hatt en samtale med Rita Sletner om utfordringer og muligheter i kampen for å stoppe seksualisert vold mot kvinner generelt, og minoritetskvinner spesielt. Sletner ledet det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget som i 2008 presenterte utredningen Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling.

MiRA-Senteret om vold mot kvinner                    
MiRA-Senteret har daglig kontakt med minoritetskvinner- og jenter som utsettes for vold i nære relasjoner. Vi tilbyr kriserådgivning, advokathjelp og et sosialt samlingssted der de kan møte andre med liknende bakgrunn som dem selv. På bakgrunn av våre egne erfaringer med voldsutsatte minoritetskvinner- og jenter, og basert på samtaler med ansatte i Krisesentrene, forskere og brukere av våre tilbud for øvrig gjør vi oss følgende dystre betraktninger

FRA KVINNER TIL KVINNER

43.000 kroner overlevert kvinner rammet av jordskjelvet i Pakistan
MiRA-Senterets innsamlingsaksjon Fra kvinner til kvinner er nå avsluttet og 36 kvinner i det fattige Kashmir kan se lysere på fremtiden for seg selv og sine familier.

FOKUS PÅ MELLOM-AMERIKA

Kvinnekamp på Cuba

Editorial de la Mujer, eller Kvinnens forlag, er talerøret for den store, cubanske kvinneorganisasjon Federación de Mujeres Cubanas. Forlagets viktigste publikasjon er ukemagasinet Mujeres, Kvinner. Isabel Moya har vært forlagets leder i mange år, og er også redaktør for magasinet.

Revolutionary lives: En historie om den nicaraguanske kvinnebevegelsen
Martha Juarez var 16 år gammel da en bevæpnet gerilja- og sosialbevegelse styrtet den diktatoriske regjeringen som hennes familie og land hadde levd med i over 30 år. Året var 1979 og landet var Nicaragua. FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional eller den Nasjonale Sandinistiske Frigjøringsfronten) kom til makten med bred populær støtte og endte med å regjere i 11 år. Martha ble medlem av partiet og en del av den revolusjonære bevegelsen. Som mange andre i hennes generasjon ble hun dypt politisk engasjert og bevisst på ulikhetene som omringet henne

TVANGSEKTESKAPSKAMPANJEN 2008


Humera Khan: Holding on – Letting go.  
Om tvangsekteskap, sosiale praksiser og trossensitive tilnærminger

Humera Khan er en britisk samfunnsaktivist med pakistanske røtter, og grunnlegger av den toneangivende interesseorganisasjonen An-Nisa Society i London. Organisasjonen ble offisielt opprettet i 1985 og drives av kvinner som arbeider for å fremme britiske muslimers rettigheter, og tar innover seg mangfoldet i muslimske miljøer.
    
Tvang er ikke min kultur!

Denne høsten har MiRA-Senteret arrangert konferanser i Tromsø, Trondheim og Bergen som del av den landsdekkende kampanjen Tvang er ikke min kultur! 6. desember avsluttes kampanjen med en stor konferanse i Oslo.

LESEKROKEN

Tett inntil dagene
Mustafa Can er en prisbelønnet svensk journalist. Can fikk sitt store gjennombrudd i Sverige etter to radioprogram der han fortalte historien om sine foreldre som innvandret til Sverige på 1970-tallet. Programmene ble en enorm suksess, likeså boken Tett inntil dagene som kom ut i Sverige i 2006. Dette er hans første bok, og i år kom den endelig på norsk. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Tabuenes andre ansikt
En film om minoritetskvinner og seksualitet. Hvilket forhold har kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn til sin egen kropp og seksualitet? Hvor viktig er ære og skam, dyd og frigjøring? Les mer om filmen >>