Image«La meg snakke!»
Om bl.a. innvandrerkvinner og verdiskapning, og unge jenter som tar ordet.

Innhold:

Leder
Den amerikanske feministen og forfatteren Bell Hooks skriver i et essay om politisk solidaritet mellom kvinner at ”rasismen lærer borgelige hvite kvi ner til å tro at de er nødvendige er i bedre stand til å lede masser av kvinner enn andre… Dette skjer selv om hvite kvinner trolig vet mindre om grasrotsorganisering enn mange fattige arbeiderklassekvinner. De er sikker på at deres rolle skal og børe være den dominerende i arbeidet med å forme teori og praksis. Rasismen har gitt dem en overdreven følelse av viktighet og verdi.”

«Jeg vil delta aktivt i demokratiseringsprosessen»
Intervju med Josephine Ramphomane fra Sør-Afrika

Josephine Ramphomane kom fra Sør-Afrika til Norge i august 1985 gjennom et prosjekt drevet av speidere i en norsk organisasjon. De inviterte to jenter fra Sør-Afrika til Norge, og ville gi dem en utdannelse og til å bli kjent med et annet land. Josephine har nå vært i Norge i ti år og har erfart landet på godt og vondt, både som student og yrkesaktiv. Hun vender nå hjem til Sør-Afrika og MiRA magasinet spurte henne om hvilke erfaringer hun har gjort i løpet av sitt opphold i Norge. Josephine forteller fra den første tiden.

Selvmordsforsøk – en protest mot undertrykkende forhold!
Selvmord har utvilsomt eksitert så lenge som det har vært mennesker, selv om det har artet seg litt forskjellig i forskjellige kulturer. Den representerer ofte siste utvei for å komme seg ut av en håpløs og vanskelig livssituasjon med langvarige fysiske og psykiske lidelser, eller for å unngå fornedrelse og nedverdigelse. Det kan i noen sammenhenger være sluttresultatet av realistisk, objektiv vurdering av en vanskelig livssituasjon, og på den måten virke rasjonell. Mens det i andre sammenhenger, f.eks ved alvorlige depresjoner, fortoner seg som en overdimensjonering av den vanskelige livssituasjonen.

Innvandrerkvinner og verdiskapning
Hamida Nanavat-Esdaile er initiativtaker til pilotprosjektet IKROB – innvandrerkvinner som ressurs innen omsorgsarbeid med barn. Prosjektet har som mål å skaffe arbeidsplasser til innvandrerkvinner innenfor en sektor der det er et stort behov for kvalifisert arbeidskraft, nemlig omsorgsarbeid med barn.

Ungdom, vold og kriminalitet – foreldrenes ansvar?
I det siste har det vært mye fokus på ungdom og kriminalitet i media. Det er ingen tvil om at samfunnet har et stort ansvar for å forebygge ungdomskriminalitet, men familien spiller også en viktig rolle gjennom barneoppdragelsen og læring av hva som er rett og galt. 

Verdens kvinner i Tromsø
Etter flere års stillstand er det igjen blitt fart i det organiserte arbeidet blant innvandrer og flyktningkvinner i Tromsø – byen hvor over 1000 nasjonaliteter er tilstedeværende.

En debatt som ikke fører noen vei
I boka ”Izzat – for ærens skyld” beskriver Nasim Karim sine erfaringer med arrangert ekteskap.  Ikke alle jenter med pakistansk bakgrunn er enig i hennes framstilling av hvordan denne tradisjonen fungerer i dag. Mah-Rukh Ali er 13 år og har samme flerkulturelle bakgrunn som Nasim Karim. I denne artikkelen gir hun inntrykk for hva hun mener om Nasim Karims beretning i boka.