Image«Unge jenter med minoritetsbakgrunn»
Denne utgaven omhandler unge jenter med minoritetsbakgrunns situasjon, og tar opp spørsmål som; Kan omskjæring hindres med lovforbud? Hvordan kan vi motarbeide utbredelse av rasismen? Hva ønsker jentene selv i forhold til ekteskap, utdanning og yrke? Magasinet inneholder også artikler om ungdomsarbeid på europeisk nivå, om minoritetskvinners kunstneriske uttrykk og om rettssikkerhet for minoritetskvinner i Norge.

Innhold:

La meg snakke
År 2000, det første året i det nye millenium, går raskt mot slutten. Dette året har vært begivenhetsrikt, både i den norske politikken og på samfunnsnivå. Året har vært preget av store katastrofer og andre hendelser som har gjort inntrykk på oss alle. Det begynte med togulykken på Åsta i januar og fortsatte med regjeringsskifte, bolignød og renteoppgang. Igjen ser vi at den økonomiske oppgangen fortsetter for noen få mens altfor mange lider nød og lever i fattigdom her i Norge. Politisk sett har det siste året blant annet gitt Fremskrittspartiet en større fremgang på meningsmålingene enn noensinne tidligere.

Kan arrangerte ekteskap forbys?
Når alvorlige problemer avdekkes gjennom dramatiske enkeltskjebner kan det oppstå moralsk panikk. Det skjedde f.eks. da de første sjokkrapportene om incest ble gjort kjent, og det har skjedd i forbindelse med avsløringene om tvangsekteskap. Særlig ble dette tydelig i fjor høst etter TVNorges film «Med døden til følge» som rettet søkelyset mot den psykiske og fysiske mishandling unge norsk-pakistanske jenter kan risikere hvis de motsetter seg ekteskap foreldrene ønsker. Dramatiske historier og grusomme bilder av mishandlingsofre satte følelser i kok, alle snakket om det, og det ble et nærmest unisont krav om at «slikt må forbys», «nå må «minoritetene ta seg sammen», «nå må politikerne få ryddet opp/de må få en slutt på dette».

Jenter om utdanning, jobb, religion, identitet og sånt!
Hva er det unge jenter med minoritetsbakgrunn tenker og gjør, og hvilke mål har de satt seg i livet? MiRA-magasinet fikk delta på en diskusjonsgruppe med noen jenter fra MiRA-Senterets nettverk for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Vårt utgangspunkt var de myter og bilder nordmenn har dannet seg av minoritetsjenter, for det er ikke å komme utenom at minoritetsungdom, spesielt jenter, lenge har vært en gruppe unge som til stadighet blir gjenstand for diskusjon i det norske samfunnet. Mange forskere og privatpersoner har talt, og kommet frem til varierende definisjoner på hvem denne gruppen er og hvilke behov de har. Vi hadde lyst til å høre hvordan jentene selv tenker.

Kan omskjæring hindres bare med lovforbud?
Med jevne mellomrom blir vi av media konfrontert med forskjellige sensasjonsoppslag om for eksempel tvangsekteskap eller kvinnelig omskjæring i innvandrermiljøer, som fører til en oppblussing av debatten om kvinners rettigheter. Det blir alltid anført at det norske samfunnet har oppnådd en mer eller mindre ideell situasjon når det gjelder avskaffelse av diskriminering basert på kjønn. Så blir det hevdet at innvandrermiljøene har brakt med seg de kulturelle tradisjonene som kan forstyrre denne ideelle situasjonen. Deretter følger debatten om hvem som har skylden for forverringen av situasjonen til innvandrer og flyktningkvinner så vel som forholdene for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Minoritetsmiljøene mener at myndighetene ikke frigir nok ressurser til bevisstgjøring om kjønnsdiskriminering, til å avskaffe diskriminering på arbeidsplassen, på boligmarkedet og ellers i samfunnet, skaffe flere jobber, eller til å bekjempe rasisme på alle områder.

Cigdem, en tyrkisk minoritetsjente i eget land
I sommer møtte MiRA-magasinet Cigdem i hennes hjemland Tyrkia. Cigdems familie tilhører den etniske og religiøse minoriteten tyrkiske alevier, eller Alis venner. Alis venner er en shia-islamsk retning, og både kulturelt og rituelt sett skiller denne gruppen seg fra majoritetens religiøse dogmer. Den viktigste læresetningen er «pass på din tunge, din hånd og din kropp».

Kvinners kunst i globaliseringen
«Nødvendighet må være oppfinnelsens mor», skrev den engelske psykiateren Anthony Storr, «men misnøye er dens far. Hvis vi var fullstendig fornøyd med verden slik den er ville vi ikke blitt motivert til å gjøre vitenskapelige oppdagelser, finne opp fantasifulle verdener, skrive romaner, male kunst eller komponere musikk. Salig tilfredshet leder ikke til fantasifull oppfinnerrikdom. Derfor kan man forvente at de mest oppfinnsomme og kreative innen menneskeslekten også vil vise seg å være de som er mest uenige med verden og seg selv».
 
Jeg elsker skolen – spesielt friminuttene
Flerkulturelle skoler møter ofte andre og nye utfordringer i skolehverdagen. Vi har i denne utgaven av MiRA-magasinet snakket med en sosiallærer som både gjennom undervisning og personlige samtaler tilbringer sine arbeidsdager med elever med minoritetsbakgrunn.

Fem timers avstand mellom drømmeparadis og helvete
I to år drømte Shala om det paradiset hun skulle flytte til. Det het Norge. Hun ble forlovet med Ali bare 16 år gammel. Ali har bodd i Norge i hele sitt liv og hjemme var han kjent som en europeisk gentleman. To år senere giftet de seg og hun forberedte seg på å flytte til Norge, det paradiset som hun drømte om i to år, og hvor hun skulle starte samlivet med sin drømmemann.

Ungdomskonferansen i Strasbourg – READY! STEADY! GO!

«Not race, just human race» Ungdomskonferansen i Strasbourg i mai/juni 2000 var en unik mulighet for å samle unge, engasjerte mennesker. Målet er å sørge for at de unges stemme også blir hørt i det viktige arbeidet mot rasisme. Forelesninger, workshops, rollespill, gruppearbeid og politisk kafé var noen av ingrediensene under konferansen.

LESERINNLEGG

Omskjæring av muslimske ungjenter
Etter å ha sett programmene «Rikets tilstand» og «Tabloid», lest aviser og sett nyhetene, ble vi temmelig rystet over at det skulle ta så lang tid før noen grep fatt i og tok dette temaet alvorlig. Det er tross alt et veldig viktig emne, som har blitt tatt opp tidligere uten at man har gjort noe konkret for å stoppe denne brutale tradisjonen.

HØRINGER

Nordisk Råd om tvangsekteskap
MiRA-Senteret har uttalt seg om Nordisk Råds nye forslag, som skal fremlegges for de nordiske regjeringene i Nordisk Ministerråd. Den norske delegasjonen til Nordisk Råd består av et utvalg stortingsrepresentanter, og er den offisielle norske kontakten med Nordisk Ministerråd, som samler de nordiske regjeringene i et felles nordisk samarbeid.

LESEKROKEN

Narrespeil
Mediene skal speile virkeligheten, men de gjør det ikke. Det sier Elisabeth Eide, som har redigert boka Narrespeil – Kjønn, sex og medier om medienes fremstilling av kvinner. Hun slår fast at likestilling fortsatt er mangelvare i de norske mediene, som på ulike måter undergraver kvinners muligheter og posisjon i samfunnet. Elisabeth Eide er førsteamanuensis ved Journalisthøgskolen i Oslo, og har gjennom sin forskning på kvinners stilling i media fulgt opp sin undersøkelse fra 1989 med denne boka, som også har mange bidrag fra andre fagpersoner i det norske medielandskapet. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Øst er øst
Arrangerte ekteskap, omskjæring, generasjonskonflikter, rasisme, stereotypier og en dash islam – alt servert i en etnisk komedie. Les anmeldelsen >>