Image«Jessica Kiil: – Jeg vil få lov til å være meg»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet fokuseres det på vold mot kvinner, og psykologisk vold spesielt – blant annet inspirert av MiRA-Senterets konferanse om dette temaet. Bladet tar også opp mange andre viktige saker, som mobbing på arbeidsplassen, og det nye lovforslaget om 21 års aldersgrense ved familiegjenforening som kommer til å begrense menneskerettighetene til minoriteter i Norge.

Innhold:

Leder: La meg snakke!
Psykisk vold i nære relasjoner har vært et av hovedsatsningsområdene for MiRA-Senteret i 2006. En vanlig og enkel definisjon av psykisk vold i et forhold, er at du som offer føler at det er helt og fullt din skyld hvis noe går galt, og at du begynner å tvile på deg selv.

Vellykket konferanse mot kvinnevold
VOLD MOT KVINNER i alle samfunnslag, etniske og religiøse grupper, var tema da MiRA-Senteret arrangerte nasjonal konferanse i begynnelsen av november, med 200 deltakere og god respons.

Likevel har jeg håp
Vi ser ikke enden på vold mot kvinner, i hvert fall ikke i vår tid. Men jeg fortsetter å gjøre det jeg gjør, og stoler på at det betyr noe!
Carolyn M. West er doktor i psykologi og forsker i familievold ved University of Washington, Tacoma. Hun besøkte Norge etter invitasjon fra MiRA-Senteret i begynnelsen av november, da hun var hovedforedragsholder ved konferansen «Den usynlige smerte» som MiRA arrangerte.

Inkludering som beskyttelse mot tvangsekteskap
Regjeringen ønsker å bekjempe tvangsekteskap og har lagt fram alternative forslag til endring av utlendingsloven. Bruk av utlendingsloven for å få en gruppe borgere i Norge til å tilpasse seg andre norske lover, er imidlertid svært betenkelig og et lite effektivt middel. Det bidrar til at utlendingsloven ytterligere framstår som en lov mot innvandrere fra land i sør og garanterer ikke trygghet for de ungdommer som trenger det.

Maler med hjertet
Jeg har jobbet svært hardt for å komme inn i det norske samfunnet, sier billedkunstner Juan Hu (35). Hun forteller at belønningen begynner å vise seg nå etter seks år med hardt arbeid. Bare det at hun ikke valgte å ta sin norske manns etternavn, har hatt store negative følger

Mobbet på arbeidsplassen?
Ifølge Arbeidstilsynet er 360 000 mennesker utsatt for mobbing på arbeidsplassen i Norge. Hva er mobbing? Og hva slags hjelp finnes?

Likeverd i Norge? Ikke for alle
To tigerøyne kommer mot deg. Så åpenbares hele dyret som så forvandles til artisten Jessica Kiil. Slik presenterer hun seg på internett. Tigerstyrke trenger hun, fordi daglig blir Jessica utsatt for rasisme i Norge. Landet som er stolt av likeverd og likestilling. Men gjelder likeverdet for alle?

Verken horer eller underdanige
«Verken horer eller underdanige», «Ni Putes Ni Soumises», var tittelen på en appell skrevet i begynnelsen av 2002 av en gruppe franske aktivister og sosialarbeidere fra andregenerasjons immigranter fra Nord-Afrika. Initiativtakeren heter Fadela Amara.

Hvor mange slag er nok?
Utenlandske kvinner med opphold i Norge på grunn av ekteskap eller samboerskap, kan få selvstendig oppholdstillatelse dersom de eller barna er blitt mishandlet i samlivsforholdet. Bestemmelsen ser fin ut på papiret, men i praksis viser det seg at det er svært vanskelig for en kvinne å bli trodd

HUN HAR ORDET

Norge i rødt, hvitt og Hanssen: Ett år med de rød-grønnes opp og ned-integrering
Regjeringen Stoltenberg lovet og «føre en helhetliginnvandrings- og flyktningpolitikk forankret i Norges internasjonale forpliktelser».

Matpakka – før og nå
Hva det vil si å være voksen, kan man nok gi en bunke med forklaringer på. Selv vil jeg påstå at det å være voksen bare er noe tull. Skal jeg beskrive en voksen med noen få ord, viser det seg nokså raskt at sånn cirka alle ordene er ganske negative. Det gjelder jo selvfølgelig ikke alle voksne, takk og lov. For heldigvis så finnes det noen voksne igjen som fortsatt vet hvor fantastisk det var å være barn.

Nynorsk-krav diskriminerer!
Jeg har selv erfart flere ganger å bli spurt om mine skriftlige kunnskaper i nynorsk, som siste spørsmål i jobbintervjuprosessen. Jeg har en sterk følelse av at dette brukes bevisst fra arbeidsgiverens side for å la være å ansette en utenlandsk person.

MiRA MENER

Åpent brev til inkluderingsminister; Bjarne Håkon Hanssen

Oktober 2006 våknet hele nasjonen til nyheten om en grusom drapssak. Tre unge jenter var myrdet, og en eldre bror ble siktet for udåden. I dagene som har fulgt har politikere, organisasjoner, enkeltpersoner, familie, venner og bekjente forsøkt å analysere hva som har skjedd, og sette ord på og å forklare den grufulle handlingen.

Tvangsekteskap: MiRA-Senterets standpunkter
Forslagene om å heve aldersgrensen for familiegjenforening ser ut til å ha en annen agenda enn å bekjempe tvangsekteskap. De ser heller ut som forslag som skal begrense innvandringen til Norge.

LESEKROKEN

Mord – selvmord i nære relasjoner
Det er sjelden søkelyset rettes mot de såkalte «familietragediene» her i landet. Vi snakker om de tilfellene der en ektemann tar livet av sin kone eller ekskone og eventuelt sine barn. Mange av sakene ender med at drapsmannen tar sitt eget liv, og dermed er saken raskt «ute av verden» for andre enn de pårørende og deres nærmeste omgivelser. Men størst av alt er friheten. Les anmeldelsen >>

Men størst av alt er friheten – om innvandringens konsekvenser

I 1992 skrev den amerikanske professoren i antropologi og psykologi, Robert B. Edgerton: «There has been no perfect society, no ideal adaptation, only degrees of imperfection» (s. 206), i boken Sick societies. Challenging the myth of primitive harmony. Les anmeldelsen >>

FILMKROKEN

Med Guds navn blir kvinner undertrykket
Mobilen ringer. Det er en venninne av meg. Hei du, det er en algerisk film om en kvinne som bodde i Frankrike i mange år. Hun måtte reise tilbake til Algerie etter en skilsmisse, men får problemer med samfunnets normer og verdier. Les anmeldelsen >>