Slide image

2018- Et år der mange har tatt sats og kommet styrket ut av det!

Slide image

Vi har satt fokus på viktige samfunnsspørsmål!

Slide image

Diskriminering i norsk arbeidsliv har blitt adressert!

Slide image

Vi har styrket minoritetskvinners kompetanse!

Slide image

Vår språkkafe - et sted for arbeidskvalifisering!

Slide image

Vi har vært på nettverksbyggende turer!

Slide image

Unge jenter har testet grenser og tatt ordet!

Slide image

Vi har hatt kreative verksted for kvinner og barn!

Slide image

En rekke kvinner har økt sin digitale kunnskap!

Slide image

Spennende diskusjoner med ulike kvinnegrupper!

Slide image

Vi har synliggjort vårt viktige arbeid på en rekke steder!

Slide image

Vi har bidratt til å øke førstehjelpskompetansen!

Slide image

Vi åpnet utstilling på Rådhusplassen!

Slide image

Vi har vært en sterk stemme og invitert til kompetanseutveksling!

Slide image