Image

MiRA-Senteret holder flere kurs og foredrag om unge minoritetsjenters situasjon på skoler rundt om i landet. Vi tar også i mot skoleklasser på MiRA-Senteret til tematiserte seminarer. Vi fokuserer på ulike temaet, som vold i familien, tvangsekteskap og arrangerte ekteskap, kropp og seksualitet, retten til å gjøre sin egen stemme hørt etc. Vi satser også på å nå frem til foreldre og ansatte – og vi har en egen skolepakke med diverse informasjons- og kampanjemateriell som skolen kan ta i bruk i undervisning og/eller i rådgivningssammenheng.

Vi bidrar også som støttespillere for enkeltjenter- og kvinner som møter utfordringer i sin skolehverdag eller behøver råd og veiledning i valg av studieretning og yrkesvalg.

Dersom du eller din skole ønsker å snakke mer med MiRA-Senteret om våre skoletilbud, ta kontakt med oss her. 

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.