Waad Alrady på Beijing+25, den 5.mars 2020

Waad Alrady holder innlegg om de unges perspektiv og «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» på MiRA-Senterets lunsjseminar Beijing+25 den 5.mars

Samfunnsdebattant, Nancy Herz på Beijing+25 den 5.mars 2020

Samfunnsdebattant, Nancy Herz holder innlegg om de unges perspektiv og «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» på MiRA-Senterets lunsjeminar Beijing+25 den 5.mars 2020

Leder for Norsk Kvinnelobby, Lone Alice Johansen, Beijing+25 den 5.mars 2020

Leder for Norges Kvinnelobby, Lone Alice Johansen holder innlegg om hvordan styrke det voldsforebyggende arbeidet på MiRA-Senterets lunsjseminar Beijin+25 den 5.mars 2020

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, Beijing+25 den 5.mars

Busi Ncube spiller stemningsfull musikk på Beijing+25, den 5.mars

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja – Beijing+25 den 5.mars

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja holder innlegg om veien videre på likestillingsfeltet på MiRA-Senterets seminar Beijin+25, den 5.mars på Litteraturhuset

Leder på MiRA-Senteret, Fakhra Salimi innleder lunsjseminaret Beijing +25 den 5.mars 2020