Åpning av MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 2021 v/Fakhra Salimi

Dans v/Anak Indonesia på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Musikk v/ Rohini og Shri Lal Sahajpal på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 2021

Musikk v/Busi Ncube på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Diplomutdeling v/Trine Skei Grande til nye «Mødre som veiledere» på kvinnekulturfestivalen 6.mars 2021

Dans v/Unity Crew på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Slampoesi v/Rehal Beraki på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021

Sang v/Nosizwe på MiRA-Senterets kvinnekulturfestival 6.mars 2021