Kampanjevideo: Et nei er et nei- Få det inn i hodet ditt!

Det finnes mange former for vold og fysisk vold er bare én type. Kvinner må opplyses om de ulike formene for vold som kan ramme dem. Dette er avgjørende for at kvinner og unge jenter selv og nettverket rundt dem, kan bidra til å avdekke problematisk oppførsel, sette i gang nødvendige tiltak og si

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Lite likestilling!

Det er nok ingen som vet «alt det er å vite» om noe som helst – ikke i noen felt, men i moderne medisinsk forskning er fortsatt alt for ofte mannen normen, mens kvinnen er avviket. Dette gjør at mye medisinsk forskning egentlig ikke er like korrekt for kvinner som den er for menn. Selv om det i dag gjøres stadig mer forskning på kvinner, mangler det fortsatt mye kunnskap i mange ledd.

I denne kampanjevideoen retter vi søkelys mot viktigheten av systematikk i å inkludere kjønnsperspektivet i all helseforskning og styrke den generelle representasjonen av minoritetskvinner i den offentlige debatten.

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei- Hårtap av stress!

Stress betyr påkjenning eller belastning! Dersom vi er utsatt for stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Kampanjevideoen- «hårtap av stress» retter fokus mot at stress kan påvirke deg på ulike måter både fysisk og psykisk og viktigheten av at du selv reflekterer rundt hva som gjør det stresset og hvordan kroppen din reagerer på det.

#Etneieretnei!

Kampanjevideo: Et nei er et nei – Hegonomisk mann!

Kritisk kjønnsforståelse – svært viktig for styrket likestilling for kvinner. Hegonomisk maskulinitet er et analytisk begrep ment for å studere forhold mellom maskulinitet og makt, både på individ- og samfunnsnivå. Det viser blant annet til normer og strukturer i samfunnet som legitimerer menns dominans over kvinner.

Gjennom kampanjen: Et nei er et nei og denne informasjonsvideoen ønsker MiRA-Senteret å rette fokus mot viktigheten av kritisk kjønnsforståelse for å styrke arbeidet for likestilling for alle kvinner.

Kampanjevideo: Et nei er et nei – Mye oppmerksomhet

MiRA-Senteret lanserte torsdag 3.februar kampanjen: Min kropp – Mine grenser. Kampanjevideoen- Mye oppmerksomhet introduserer tematikken og retter fokus mot at mye oppmerksomhet kan bli for mye og at en må kjenne på sine egne grenser og si i fra når det blir for mye: Et nei er et nei!

MiRA-Senterets podkast: 25.november, femisid og flyktningkvinners situasjon

Hør på MiRA-Senterets podkast i anledningen årets 16-dagers kampanje mot vold mot kvinner. Her samtaler MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, sosionom og prosjektleder, Khansa Ali og sosialantropolog og administrasjonsansvarlig, Anne Berit Sødal om årets tema femisid. Med utgangspunkt i flyktningkvinners situasjon retter vi søkelys mot drap på kvinner, rettigheter og utsatthet for vold i nære relasjoner.

#stoppfemisid #sineitilvoldmotkvin