MiRA- Senterets rapportlansering Velkommen og innledning v, Khansa Ali

Rapportlansering-Seksuell helse og seksualisert vold fra et medisinsk perspektiv v/lege Mariam Anjum

MiRA-Senterets rapportlansering av: Min stemme – Minoritetskvinners og unge jenters seksuelle helse

MiRA Senterets rapportlansering: Min kropp – mine grenser, Hille Ashna

MiRA-Senterets rapportlansering: Panelsamtale og spørsmål fra salen