Velkommen og åpning v/MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi

Åpningsinnlegg v/Ordfører i Oslo, Marianne Borgen

Statssekretær v/Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland

Byråd i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen

Prosjektkoordinator ved MiRA-Senteret, Sarah Iqbal

Lege ved Sykehuset Østfold, Friha Aftab

Forsker for NKVTS, Marianne Opaas

Likestillings-og diskrimineringsombud, Hanne Bjustrøm