MiRA 30 år siden!

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: MiRA – 30 år siden! Hver måned legger vi ut et avsnitt fra tidligere publiserte artikler.

Utdrag fra: Minoritetskvinner står fortsatt bak i køen! Publisert: MiRA-Magasin 1-2007

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse: utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring (2017)

The following is an excerpt.

Nytt lovendringsforslag, datert 22.08.2017 åpner opp for utvidet bruk av arbeid uten lønnskompensasjon. I vår høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet presiserer vi at man i en strategi for raskere integrering av asylsøkere heller burde ha fokus på hvordan man kan skape individuell kompetanseheving og reelle veier inn i arbeidslivet.

Les mer