Til hinder for deltakelse!

The following is an excerpt.

Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet har denne høsten kommet med så tette høringsfrister at det går utover muligheten for små frivillige organisasjoner med meget begrensede ressurser og ha muligheten til å levere. Likevel må det prioriteres fordi begge høringene har alvorlige konsekvenser for innvandrer- og flyktningkvinners liv i Norge. Vårt andre høringssvar på mindre enn en uke slår vi hardt ned på departementets forslag om økt krav om botid for søknad om statsborgerskap.

Les mer