MiRA-Senterets høringsuttalelse – nye regler om klageordningen i Utlendingsnemnda

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er positive til at Regjeringen nå endelig kommer med forslag til en bedre klageordning for utlendingssaker, men vi er skuffet over hvor begrenset endringene er. Regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE.

Når disse nå endelig foreligger hadde vi forventet at forslaget faktisk tok tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE over tid har fått hard kritikk for.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse -endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er kritisk til forslaget om å stille ulike krav til oppholdstid basert på hvilken inntekt man har, da vi mener dette vil være i strid med prinsippet om ikke-diskriminering.

Det å få norsk statsborgerskap har en viktig symbolsk betydning. Statsborgerskapet definerer hvem som regnes som norske borgere. Det har også betydning for grunnleggende rettigheter, som retten til å stemme ved stortingsvalg. Vi mener det er galt at kravene som stilles for å oppnå slike grunnleggende rettigheter er ulike for ulike grupper i befolkningen.

Les mer

Ny lov om integrering – Stiller urealistiske krav som vil ramme sårbare grupper hardt

The following is an excerpt.

Kunnskapsdepartmentet har i disse tider ute en ny lov om integrering og endringer i statsborgerloven på høring. MiRA-Senteret uttrykker i vår høringsuttalelse positivitet til en rekke av grepene regjeringen forslår for å styrke kvaliteten på introduksjonsprogrammene, men er svært kritiske til forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1 for å få rett til statsborgerskap.

Les mer