Et godt nytt år? Lovendringer som trer i kraft representerer både frem- og tilbakeskritt

The following is an excerpt.

Kampen for å bedre minoritetskvinners levekår, rettsikkerhet og likestilling har alltid vært MiRA-Senterets kjernevirksomhet. Når vi beveger oss inn i 2022 er det flere nye lover som trer i kraft som vil påvirke minoritetskvinners livssituasjon og rettsikkerhet. Flere av lovendringene representerer viktige steg i riktig retning, andre absolutt ikke. Stegene i riktig retning er heller ikke store nok til å motvirke den ulikheten som har vokst fram de siste årene – ikke minst innenfor feltet utlendingslovgivning.

Les mer

Til hinder for deltakelse!

The following is an excerpt.

Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet har denne høsten kommet med så tette høringsfrister at det går utover muligheten for små frivillige organisasjoner med meget begrensede ressurser og ha muligheten til å levere. Likevel må det prioriteres fordi begge høringene har alvorlige konsekvenser for innvandrer- og flyktningkvinners liv i Norge. Vårt andre høringssvar på mindre enn en uke slår vi hardt ned på departementets forslag om økt krav om botid for søknad om statsborgerskap.

Les mer