Image

Forebygging av tvangsekteskap utgjør et viktig satsningsområde for MiRA-Senteret. Som en følge av et stadig større behov i tillegg til det voksende fokuset på problemstillingen, opprettet MiRA-Senteret allerede i 1996 et eget nettverk for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Siden den gang har vi målrettet arbeidet med å synliggjøre og bekjempe problemstillinger knyttet til tvangsekteskap som unge minoritetskvinner møter. Press, fysisk og psykisk vold fra familiemedlemmer og dårlig kommunikasjon mellom generasjonene er eksempler på dette.

MiRA-Senterets helhetlige arbeid i forhold til tvangsekteskap innbefatter både forebygging og holdningsskapende arbeid, samt akutte strakstiltak. Dette er arbeid som utføres gjennom krisehjelp og veiledningstilbud, tilbud om individuelle og gruppevise samtaler med MiRA-Senterets egne terapeuter, samt aktiviteter som setter selvutvikling og bevisstgjøring i fokus. Informasjonsformidling til andre berørte parter er også viktig, blant annet til offentlig ansatte og til foreldre og annen familie.

Dersom du frykter tvangsekteskap, har blitt giftet bort mot din vilje, har behov for en veiledningssamtale eller ønsker støtte til å komme ut av en vanskelig situasjon – er du velkommen til å ta kontakt med MiRA-Senteret.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.