Følg med på vår spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter. Hver måned deler vi et utdrag fra boken med samme navn og gir deg innblikk i et viktig faglig bidrag om innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene.

Utdrag fra avslutning i Velferdsstatens skyggeside: Blir høringsinstansene lyttet til?

«Det har vært tankevekkende å se at til tross for at mange av de nye kravene som er blitt innført ble møtt med massiv motstand fra «tunge» fagmiljøer i høringsrunden, inkludert statlige organer som f.eks. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, ungdom- og familiedirekatoratet, lot det berørte fagdepartementet- oftest Justisdepartementet- seg i liten grad påvirke; proposisjonen ble sendt videre til Stortingsbehandlingen mer eller mindre uendret».

Ønsker du å lese inngående om dette?

Boken: Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» ble lansert på kvinnedagen, 8.mars 2022 og kan bestilles for 450 kr + porto her.