Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile ble lørdag 16.juni tildelt Gina Krogs ærespris for sin innsats mot undertrykkende samfunnsnormer og oppgjør med skamregimet. MiRA-Senteret gratulerer!

Norsk Kvinnesaksforening tildeler hvert annet år Gina Krog-prisen til kvinner som har fremmet og synliggjort viktige feministiske saker. Prisvinnere i 2018 ble «De skamløse jentene», som berømmes for sin kamp for unge jenters frihet og deres klare tale mot kvinneundertrykkende påføring av skam.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi delte ut prisen på vegne av Gina Krog æresprisens styre. I talen heter det at «De tre ‘skamløse’ har inspirert mange jenter, særlig i minoritetsmiljø, og gjennom sitt eksempel gjør de det enklere for mange andre unge å velge selvstendig og uavhengig av undertrykkende kulturer».

MiRA-Senteret vil gratulere «De skamløse» og takke for den viktige innsatsen for å synliggjøre frigjøringskampen mange unge jenter med minoritetsbakgrunn fortsatt kjemper hver dag. Dette er kvinnekamp for fremtiden.

Les mer om tildelingen og hele talen på Norsk Kvinnesaksforening sin nettside.