MiRA-Senterets sosialiserende og empowermentsrettede aktiviteter har vært vellykkede midler til å redusere det sosiale presset mange minoritetskvinner- og jenter føler de lever under. Gjennom kursing og aktiv deltakelse har vi kunne være behjelpelig med oppbygging av sosiale nettverk for brukergruppene, og til å kunne gi deltakerne en følelse av mestring i hverdagen.  

Les hele årsrapporten for 2007 her!