Året 2021 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom kreativitet og nyttigjøring av ressursene i hverandre tilpasset våre tilbud til en stadig endrende korona-situasjon. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot minoritetskvinners 40 års lange kamp for likestilling, samtidig som vi gjennom rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden har bidratt til å rette søkelys mot den stadig økende digitaliseringen i samfunnet og hvordan digitalt utenforskap påvirker allerede eksisterende sårbarhetsfaktorer blant minoritetskvinner. I tillegg har arbeidsfremming, virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer, koronainformasjonsformidling, politisk bevisstgjøring førstehjelp og sikkerhet og forebygging av vold i nære relasjoner og vold og overgrep med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig koronarelatert informasjon.

Les hele årsrapporten her!