Velkommen til MiRA-Senterets webinar

Dato: Onsdag 30.november

Klokken: 13.00-14.00

Sted: Digitalt seminar på Zoom

Minoritetsbefolkningen bruker helsetjenester i mindre grad enn majoritetsbefolkningen. Årsaken til hvorfor det er slik er lite kjent, og totalbildet av innvandreres helse og bruk av helsetjenester er mangelfull. Nyere forskning viser at over halvparten av minoritetskvinner i Norge står over mammografiundersøkelse.

MiRA-Senteret opplever at barrierene til å oppsøke helsehjelp er både sammensatte og komplekse. Daglig er senteret i kontakt med kvinner som forteller sine historier og opplevelser i møte med helsevesenet. Selv om flere snakker om helse og kropp mer enn før, opplever mange minoritetsjenter og kvinner som kommer på MiRA-Senteret at temaer som omhandler kropp og helse er et «ikke-tema. Det å skape trygge arenaer til å snakke om tabu og skambelagte temaer, uavhengig av språkbarrierer, digitale ferdigheter, økonomi, religiøse og kulturelle forskjeller har vært viktig for å nå ut til sårbare grupper med viktig helseinformasjon og at kvinnene får nok kunnskap om egen kropp og helse til å ta eierskap og kontroll over egen helsesituasjon, gjennom Empowerment rettet arbeid.

Bli med på viktig webinar for hjelpeapparatet og få håndfaste råd til hvordan vi sammen kan bidra til å redusere barrieren til å oppsøke offentlige helsetjenester blant minoritetsbefolkningen.

Webinaret vil foregå digitalt på Zoom.

Det er gratis å delta på webinaret.

Meld deg på ved å sende e-post til: radgiver@mirasenteret.no innen 29.november