Rettssikkerhet skal ikke kjøpes- fjern inntektskravet for permanent opphold!

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse må du nå ha hatt egen inntekt og ikke ha mottatt sosial hjelp de siste 12 månedene. Inntektskravet er også såpass høyt at at mange, spesielt minoritetskvinner ikke vil nå dette kravet på mange år, og noen aldri. Hvorfor brukes menneskers rettssikkerhet som en salgsvare i norsk politikk?

MiRA-Senteret mener at inntektskravet for permanent opphold går på rettssikkerheten løs, der rettssikkerheten blir en salgsvare som gir noen forrang foran andre. Samtidig ser vi at utlendingsloven brukes som et kompromiss av mange politikere. Som en av flere innstramminger i utlendingsloven, møter minoritetskvinner nå både krav om selvstendig inntekt, krav om hvilken type inntekt dette skal være og en 3-års regel som i praksis gjør mange minoritetskvinner fullstendig avhengige av sine menn i lang tid.

Rettsikkerhet er noe alle har krav på! Rettsikkerhet skal ikke kjøpes!

Bli med oss å gå i 8.mars-toget i år under MiRA-Senterets hovedparole: «Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!»