MiRA-Senteret har i flere år jobbet for å fremme seksuell helse blant unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, gjennom å skape en arena for å kunne snakke åpent om temaer som seksualitet, grensesetting og seksuelt overførbare sykdommer.I vårt arbeid med målgruppen har vi fokus på betydningen av å ta egne valg når det gjelder egen seksualitet, kropp og helse.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og unge jenter med minoritetsbakgrunn er viktig for å sikre likeverdige tjenestetilbud for alle.

Gjennom dialogmøte «Felles kultur, men kroppen er min!» ønsker vi å skape en felles plattform der alle kan dele erfaringer, stille relevante spørsmål og løfte frem problemstillinger som er viktige. Vi håper at dialogmøte kan være med å bidra til at utfordringer unge jenter med minoritetsbakgrunn opplever knyttet til seksuell helse, kropp og reproduktive rettigheter blir satt høyere på dagsorden og at vi sammen kan finne gode verktøy for å kunne møte denne gruppens behov.

I 30 år har MiRA- Senteret vært en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og dialogmøte vil bli ledet av Khansa Ali, prosjektleder ved MiRA-Senteret. Utdypende program kommer senere.

Tidspunkt: 29.november kl. 11-13
Sted: Bergen internasjonalt kultursenter (Biks), Kong Oscarsgate 15, 5017 Bergen.

Grunnet lunsjservering ønsker vi at dere sender påmelding til blimed@mirasenteret.no, senest 22.november

Velkommen!