Bli med på Empowermentfrokost med MiRA-Senteret 8. mars – den internasjonale kvinnedagen fra kl.10.00-11.00

Program:

Kulturinnslag

«En hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet»

  • ved Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret

«Rettighetstap og mistenkeliggjøring – 15 år med innstramninger i utlendingslovgivningen»

  • innlegg av professor emeritus Bente Puntervold Bø

«På vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger?»

  • innlegg av ph.d. Asla Maria Bø Fuglestad

Boklansering av: Velferdsstatens skyggeside – rettighetstap for minoriteter

Arrangementet vil foregå digitalt, meld deg på ved å sende epost til krisehjelp@mirasenteret.no

Kvinnedagen 8. mars er en dag der vi står sammen for å finne felles styrke til å fortsette kampen for likestilling, rettferdighet og kvinnefrigjøring.

I år vil vi spesielt sette søkelys på innstramninger i utlendingslovgivningen som rammer minoritetskvinner og begrenser deres tilgang til grunnleggende rettigheter.

MiRA-Senteret lanserer boka: Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter. Boka er skrevet av professor emeritus Bente Puntervold Bø og rådgiver og ph.d. Asla Maria Bø Fuglestad på oppdrag fra MiRA-Senteret. Boka dokumenterer innstramningstiltakene som har trådt i kraft de siste 15 årene, og beskriver konsekvensene innstramningstiltakene har for minoritetsbefolkningens rettsikkerhet, velferd og mulighet til å oppnå likestilling.

Vi får høre om avviklingen av ordningen som sikret flyktninger full minstepensjon fra folketrygden – og hvordan avviklingen skulle gjøre Norge mindre attraktivt for asylsøkere. Vi får også høre om det nye språkkravet som fra i år stilles for innvilgelse av statsborgerskap, og hvordan dette vil føre til at mange minoritetskvinner i Norge aldri vil få stemmerett i Norge. Retorikken brukt i myndighetenes argumentasjon blir problematisert og det stilles spørsmålstegn ved om vi er på vei mot et nytt klassesamfunn der de mest sårbare gruppene utelukkes fra rettigheter de fleste andre tar for gitt.

I tillegg til boklanseringen vil vi feire kvinnedagen med å minnes de sterke foregangskvinner i kvinnebevegelsen som vi dessverre har mistet i året som har gått.

Vi håper du vil starte kvinnedagen sammen med oss på MiRA-Senteret!

Mer informasjon kan du se her.