MiRA-Senteret inviterer til digitalt seminar torsdag 8. april kl. 15-16:30

Nawal El Saadawi – en uredd menneskerettighetsforkjemper!

Nawal El Saadawi forlot verden søndag 21. mars 2021. Hennes arbeid har i hele hennes 89 år lange liv dreid seg om kampen for rettferdighet. Hun var til stede under den egyptiske revolusjonen i 2011 og har blitt kalt revolusjonens mor. Blant annet gjennom bøkene «Evas skjulte ansikt» og «Kvinne på nullpunktet» har Nawal forsøkt å avsløre presteskapets hykleri overfor kvinner. Hun har snakket høyt og tydelig om den økonomiske globaliseringen som kun tjener de rikeste og kaller det en kapitalistisk invasjon som svekker de enkelte lands myndigheter og deres mulighet til å kontrollere utviklingen i sitt eget land.

Nawal El Saadawi var en nær venn av MiRA-Senteret. På seminaret torsdag 8. april skal vi minnes Nawals arbeid og sette søkelyset på hvordan strukturell rasisme, kjønnsdiskriminering og økonomisk marginalisering rammer kvinner og minoriteter.

Se spennende program her!

Følg med direkte her!

Vi håper du vil delta!

Send en påmelding til post@mirasenteret.no eller meld deg på i skjemaet nedenfor for å delta.

Påmeldingsskjema: