13.september nærmer seg med stormskritt og MiRA-Senteret har gjennom sommeren drevet viktig informasjonsformidling om Stortingsvalget og viktigheten av å bruke stemmeretten.

Sammen med engasjerte stemmevenner har vi besøkt ulike kjøpesenter i Oslo for å dele ut informasjonsbrosjyrer, munnbind, antibac og slå av en smittevern-vennlig prat om hvorfor det er viktig å stemme! Dette fikk oppslag i nettavisen Utrop som du kan lese her: Bruk stemmeretten din! | Utrop.

Podkasten «Din stemme teller – bruk den nå!» ble også innspilt i løpet av feriedagene. I podkasten inviterte MiRA-Senteret politikere med minoritetsbakgrunn for å drøfte valget, viktige saker og hvordan vi sammen kan øke valgdeltagelsen. Så langt har Arina Aamir fra Unge Høyre, Emma Løvaas Akyeampong fra KRF og Seher Aydar vært gjester. Resultatet ble informasjonsrike samtaler som videreformidles til jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn for å bidra til kompetanseheving og kjennskap til mangfoldet i norsk politikk. Erfaringer fra tidligere forteller oss at representasjon er viktig – og MiRA-Senteret håper dette motiverer flere til å stemme, men også engasjere seg i samfunnsdebatter på ulikt vis. Podkasten kommer til å gjeste flere politikere frem mot valget, og MiRA-Senteret ser frem til å skape større engasjement rundt norsk politikk og valget.

I begynnelsen av måneden tikket det inn SMS rundt i landet med opplysninger om digitalt valgkort. Flere kvinner i MiRAs nettverk ønsket informasjon om dette og på Åpent Hus første dag etter forhåndsstemming åpnet, gikk vi gjennom praktisk informasjon vedrørende stemming og digitalt valgkort. Her fikk kvinnene stille spørsmål, oversikt over stemmelokaler og avklarert usikkerheter rundt stemmeprosedyren. Kvinne fikk også kjennskap til partienes valgbod og ble oppfordret til å oppsøke disse for å bekjentgjøre seg direkte med de ulike politiske føringene til partiene.

Før sommerferien inviterte MiRA-Senteret politiske partier til dialogmøter. Sist uke tok vi dette opp igjen og fortsatte med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.  Sammen med Kamzy Gunaratnam (AP) og Åslaug Sem-Jacobsen (SP) drøftet vi problemstillinger som er viktige for minoritetskvinner og politiske tiltak som kan løse utfordringene vi står ovenfor. Arbeidsliv, barn og unges oppvekstsvilkår og utlendingslovgivning ble særlig fremhevet under dialogene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde begge brede tiltak å vise på disse frontene, MiRA-Senteret på sin side ønsket derimot konkretisering og at fremtidige politiske lederes bevissthet om strukturene i samfunnet som systematisk bidrar til utenforskap.  

MiRA-Senteret fortsetter det viktige arbeidet med å synligjøre valget og engasjere flere til å bruke stemmeretten. Frem mot valgdagen 13.september kommer vi til å være synlige med ulike aktiviteter.

Husk: din stemme teller, bruk den nå!