MiRA-Senterets mål har i alle år vært å jobbe med empowerment av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Og det handler om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Empowerment-perspektivet er særlig aktuelt når det gjelder minoritetsjenter, da dette er en gruppe jenter som i større grad enn majoritetsungdom lever under krysspress og forventninger fra ulike hold. De faller også inn under en rekke risikofaktorer for negativ sosial kontroll, vold og overgrep. Slike faktorer vanskeliggjør for mange muligheter til å ta selvstendige valg og ivareta egen helse.

MiRA-Senteret består av et stort nettverk av jenter og unge kvinner med minoritetsbakgrunn. Engasjerte jenter i alderen 13-26 år deltar aktivt i MiRA-Senterets empowerment-rettede samlinger og aktiviteter. Faglige og sosiale workshoper om temaer som identitet, vold og seksuell helse, kombineres med aktiviteter som gokart og klatring. Slik bygger jenter kunnskap om viktige temaer, men også selvtillit og selvhevdelse gjennom grensetestende aktiviteter. En slik helhetlig tilnærming er både helsefremmende og voldsforebyggende.

I løpet av 2021 har det vært stor interesse rundt MiRA-Senterets tilbud for minoritetsjenter. Her er noen eksempler på samlinger som er blitt gjennomført:

  • Workshop om seksuell trakassering i kombinasjon med selvforsvarskurs
  • Workshop om selvbilde i kombinasjon med gokart
  • Hyttetur i kombinasjon med seminarer om rasisme, seksuell helse og overgrep
  • Workshop om å teste grenser og klatrepark
  • Markering av verdensdagen for psykisk helse

MiRA-Senterets jentegruppe har også en ressursgruppe bestående av frivillige unge jenter som aktivt deltar i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Disse opparbeider seg verdifull arbeidserfaring og blir trygge og ressurssterke veiledere for andre i eget nettverk og nærmiljø. I tillegg til dette kan jenter på MiRA-Senteret engasjere seg i rettighetsarbeidet, og de har oppigjennom årene deltatt i mange møter og samlinger med politikere og andre viktige beslutningstakere. Slik bruker de sin stemme og tar ordet!

Jenter som har behov for veiledning, råd og hjelp kan også ta kontakt med MiRA-Senteret. Mange kommer til Senteret for fysiske avtaler eller kontakter MiRA-Senteret over telefon og e-post. Og de som har et ønske om anonymitet, henvender seg til oss på MiRA-Senterets anonym chat-tjeneste på hjemmesiden.

Kjenner du noen som kan ha nytte av å være en del av MiRA-Senteret og som kan ønske å engasjere seg? Ta kontakt med MiRA-Senteret for mer informasjon om unge jenter!