Sammen med kvinner over hele verden feirer MiRA-Senteret kvinnedagen, 8.mars de sterke kvinnene som har protestert mot kvinneundertrykking og patriarkalske strukturer før oss, og vi minner hverandre på at vi må fortsette å kjempe denne viktige kampen sammen. Årets kvinnedag var likevel helt spesiell for MiRA-Senteret.

I anledning MiRA-Senterets 30- års jubileum, inviterte vi i år vår beskytter; H.M. Dronning Sonja til Empowerment-frokost på Melahuset for å feire dagen med oss. Her fikk Dronningen oppleve et variert program med både musikk, film, slampoesi og engasjerte innlegg. MiRA-Senteret fikk synliggjort det viktige bidraget minoritetskvinner utgjør i kvinnekampen, og kastet lys over utfordringene minoritetskvinner fortsatt møter.

En viktig dag for tilbakeblikk

H.M. Dronningen ankom Melahuset til musikk fra cellisten Wei Ting Zeng, som har bakgrunn fra musikkakademiet i Taiwan, etterfulgt av et innblikk i MiRA-Senterets historie gjennom vår leder, Fakhra Salimis innlegg. Salimi trakk fram hvordan målet med å opprette MiRA-Senteret var å skape et senter som skulle kjempe for alle undertrykte gruppers rettigheter, både kvinner, ulike innvandrergrupper, minoriteter og funksjonshemmede.

MiRA-Senteret betjener i dag over 12 000 henvendelser årlig fra hele landet, og må sies å ha oppnådd visjonen som lå til grunn for opprettelsen av senteret. Fakhra Salimi la også vekt på at kvinnebevegelsen i Norge i dag har høstet mange seire og har forandret samfunnet på mange områder siden senteret ble opprettet for 30 år siden, noe vi må feire! Samtidig understreket hun at vi må vise solidaritet med alle de kvinnene i verden som fortsatt er marginalisert, som sitter fengslet for å bruke sin stemme, og for alle de jentebarna som ikke engang får bli født.

Til tonene fra Aretha Franklins kjente sang: “Sisters Are Doin’ It for Themselves” fikk vi deretter se en liten film som viste fram noen av høydepunktene i MiRA-Senterets historie de siste 30 årene.

«Vær høylytt og ulydige»!

Samfunnsdebattant Nancy Herz holdt et engasjert innlegg der hun la vekt på at det fortsatt koster mye for kvinner å bruke stemmen sin i offentligheten i dag. Mange møter hets og latterliggjøring som er rettet mot kvinnenes egen identitet, framfor mot deres standpunkt.

Hun trakk også fram utfordringene med interseksjonell diskriminering som mange minoritetskvinner møter, ved at de opplever å diskrimineres både i kraft av sin identitet som minoritet og i kraft av å være kvinne.

Herz avsluttet innlegget med å oppfordre alle til å fortsette å være høylytte og ulydige slik at andre ikke har noe annet valg enn å høre på oss.

Sterke stemmer om likestillingsutfordringer i dag!

Flere kvinner i salen fra MiRA-Senterets nettverk delte også sine perspektiver på kvinnedagen i løpet av frokosten. Eva Marie Kanzler trakk fram viktigheten av at også minoritetskvinner med funksjonsnedsettelse sikres retten til å leve frie liv gjennom likeverdig informasjon om egne rettigheter. Naoual Dendane la vekt på skolene og medias viktige rolle i å oppnå reell likestilling, mens Susan Rakhsh la vekt på internasjonal solidaritet med våre medsøstre rundt om i verden som mangler mange av de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt. Regina Adahada la i sitt innlegg vekt på utfordringene mange enslige afrikanske mødre i Norge møter, mens Attia Mirza Mehmood kommenterte i sitt innlegg blant annet dagens kommentar fra Arbeidsminister, Anniken Hauglie om at innvandrerkvinner må få jobb for å bekjempe fattigdomsproblemet. Attia påpekte hvordan dette fungerer demotiverende for kvinner som gjerne vil ha jobb, men ikke får det. Dronningens støtte ved å være tilstede på arrangementet, ble imidlertid trukket fram som svært motiverende.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm var også tilstede på frokosten, og holdt et innlegg der hun la vekt på hvordan retten til økonomisk selvstendighet og til et liv uten vold er grunnleggende for å oppnå reell likestilling. Hun roste Nancy Herz og de andre «Skamløse jentene» for å løfte fram utfordringene med sosial kontroll, og for samtidig understreke at fokus på minoritetskvinners utfordringer ikke må lede til større barrierer mellom minoritet og majoritetsbefolkningen.

Likestillingsutfordringer ble også tematisert i Sofia Estifanos forrykende slampoesi-eventyr, akkompagnert av den islandske musikeren Beatur. Frokosten ble avsluttet med musikk fra en av Zimbabwes fremste artister Sibusisiwe Ncube.

Les også Det Norske Kongehus sin artikkel fra arrangementet her!