Som et ledd i MiRA-Senterets valgkampanje «Bruk din stemmerett – gjør en forskjell!» arrangerte vi mandag 20. mai et dialogmøte mellom engasjerte kvinner på MiRA-Senteret og sentrale politikere fra Oslo Høyre. Sammen med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og kandidat til bystyret Afshan Rafiq diskuterte vi Høyres politikk og hvordan vi best kan løse utfordringene vi står overfor i Oslo i årene framover. Dette var det første av en rekke dialogmøter vi skal ha på MiRA-Senteret mellom ledere fra ulike politiske partier og kvinner i MiRA-Senterets nettverk.

Temaer som oppvekstsvilkår, arbeidsliv og diskriminering skapte et stort engasjement på møtet med politikerne fra Høyre. Vi ville høre hvordan Høyre vil sikre gode oppvekstvillkår i byen vår, med skoler uten mobbing og tilgjengelige fritidstilbud for alle. Eirik Lae Solberg og Afshan Rafiq fortalte at kunnskap i skolen og gode oppvekstmiljøer er en av fire saker Oslo Høyre har definert som prioriterte saker i årene framover.

Høyre vil prioritere språkopplæring

Eirik Lae Solberg fortalte at de ville prioritere språkopplæring både for barn og voksne, fordi de mener at god språkkompetanse er avgjørende for integrering. Som ledd i dette ønsker de blant annet å kartlegge språkkompetansen blant barnehagebarn for å sørge for at alle kan tilstrekkelig godt norsk før de begynner på skolen. De vil også styrke ressursene i barnehagene. Flere av kvinnene fra MiRA-Senteret innvendte at mange som ønsker at barna skal gå i barnehage for å lære norsk før skolestart ikke har råd til det på grunn av at det blir for dyrt med barnehageplass. Behovet for å justere grensen for hvem som får gratis kjernetid i barnehage ble tatt opp, og Eirik Lae Solberg sa at de ville vurdere å justere grensen slik at flere blir omfattet av ordningen med gratis kjernetid.

Integrering forutsetter innsats fra majoritetssamfunnet

Ulike tiltak for å få flere til å ansette kvinner med minoritetsbakgrunn, ble også diskutert og Afshan Rafiq trakk fram hvor viktig det er med et godt samarbeid med næringslivet for å få til dette. Viktigheten av å satse på arbeidsgivere som ikke misbruker systemet gjennom å sikre seg gratis arbeidskraft uten å tilby lønnede stillinger ble trukket fram. Diskusjonen dreide seg raskt inn mot diskriminering av, og fordommer mot, minoriteter. Flere av kvinnene kunne fortelle om hvordan selv dem som har godt språk og har klart og få jobb og utdanning vurderes som mindreverdig når de bruker hijab. «Når elever som jobber hardt på skolen og behersker norsk godt ikke opplever å få jobb på grunn av sin mørke hud eller sitt etternavn, er det majoritetssamfunnet som må endres for å lykkes med integrering» var kvinnenes budskap til politikerne.