Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» sin første pakke omhandler tema «Grensesetting» og inkluderer:

•           Seks doaviser trykket og sendt til ditt lærested. Doavisene er spisset mot tema og sprer kunnskap og oppfordrer til selvstendig refleksjon, samtidig som den henviser og oppmuntrer til å oppsøke mer informasjon hos pålitelige fagkilder. Gjennom en QR-kode, kommer jentene og kvinnene direkte til våre nettsider for mer faglig informasjon og med mulighet til å kontakte oss i vår gratis og anonyme chat-tjeneste.

•           Foredrag, workshop og kurs om tema på en måte som er tilpasset din organisasjons brukere og målgruppe: konflikthåndtering, dialogmøter mellom kvinner/unge jenter selv og hjelpeapparatet. Kick-boksing, seiling, go-kart og paint-ball er eksempler på aktiviteter som vi har god erfaring med å inkludere i eventuelle workshoper.

•          Animasjonsfilm og podkast episoder er også inkludert.

Vi ønsker å være til nytte på en måte som passer deg og dine brukere best mulig og håper å kunne skreddersy et opplegg etter deres behov. Vi sender dere derfor dette informasjonsskrivet med tilbud om å kjøpe kampanjen fra oss.

Kampanjen koster 12 000 kr og kan bestilles ved å sende en e-post til post@mirasenteret.no


Hva kan grensesetting handle om for deg?


Stoler du på magefølelsen din?
Om du har en følelse, eller en opplevelse av at noen andre er ugreie mot deg, må du stole på at din oppfatning er riktig. Ikke umyndiggjør din egen opplevelse. Du fortjener sunne relasjoner med mennesker som løfter deg opp, og gir deg positive øyeblikk i livet. Om du har mennesker rundt deg som drar deg inn i negative, ubehagelige og sårende situasjoner – bør du kanskje vurdere å snu og vende livet ditt vekk fra disse menneskene.Mange unge opplever usikkerhet og utfordringer når de skal navigere i nye farvann og med å etablere kontakt og seksuelle relasjoner. 34% av respondentene i våre egne undersøkelser etterspør mer kunnskap om tema grensesetting. For noen er det en selvfølge å klare og sette grenser, de kjenner umiddelbart en følelse som forteller dem om «dette» er riktig eller ikke. Slik er det ikke for alle. Er du uerfaren i en situasjon, kan det for eksempel være vanskeligere å tolke signalene du får. Er dette spennende og nytt, eller er det overveldende og grenseoverskridende? Er du forberedt og vet hva som kjennes godt ut for deg, vet du samtidig hvordan noe som ikke kjennes godt ut føles. Da kan det være lettere for deg å sette grenser som skaper en trygg opplevelse!

Fravær av trygge omgivelser til å utforske seksualitet kan oppleves som vanskelig. Flere opplever redsel for avvisning som presspunkt som bidrar til vanskeligheter med grensesetting. Grensetting kan da også oppleves som spesielt vanskelig med en kjæreste/partner. Når du har blitt kjent med seksualiteten din kan du sette grenser som både gir mening og føles sanne. For at vi skal ha en god seksuell helse er det en fordel å kjenne til hvordan kroppene våre fungerer, og ha et bevisst og trygt forhold til både egne og andres grenser. Når du ikke vet hvilke grenser du selv har, kan en grenseoverskridende situasjon lettere komme overraskende på deg, mens ved å bli kjent med din egen seksualitet oppnår du trygghet i det som ellers kan bli svært grenseoverskridende situasjoner. Da er det lettere for deg å sette grenser som skaper en fin opplevelse!

«Hvis du vet hva sex er, hva du vil skal gjøres, hva som ikke skal gjøres og vet hvem du vil skal gjøre det, så er ikke sex farlig. Det er når du ikke vet det, og du blir sexmisbrukt, DET er farlig.»

– Minoritetskvinne (47)


Føles det vondt, er det vondt.

Det er viktig at du tar deg selv på alvor, og sier ifra om noen krysser grensene dine. Seksuelle handlinger skal bare skje når begge to har lyst. Det et overgrep når noe seksuelt skjer ufrivillig. Husk at du alltid har lov til å dra fra en situasjon enten du er hjemme hos noen, på byen eller på et hjemmebesøk.

Din komfort er viktigere enn den andre personens følelser.
Selv om de blir lei seg, eller føler at du ikke stoler på dem, så er din trygghet og din komfort det viktigste. Men det kan være vanskelig å forstå situasjonen helt klart når man står midt oppe i den.

Reflekter gjerne på forhånd:

  • Begynn med deg selv:
    våg å bli kjent med din egen lyst, gjerne med hjelpemidler ;- )
  • Reflekter deretter aktivt: Hva kjennes godt for *meg*?

    Fordi når du vet hva som kjennes godt,
    er det lettere å si ifra om det som ikke kjennes godt.Lurer du på om grensene familien din setter for deg er rimelige eller urimelige?

Husk at det er forskjell på familie som vil hjelpe deg å ta valg som er bra for nettopp deg, og på familie som kontrollerer, isolerer og manipulerer valgene dine. Nesten alle foreldre ønsker bare det beste for barna sine, men noen ganger kan ditt ønske være annerledes enn hva de ser for seg. Du har alltid lov til å stå opp for dine egne grenser og verdier, selv om de er annerledes enn foreldrene dine sine.

Er du i tvil om du opplever sosial kontroll? Ta kontakt med med MiRA-Senterets rådgivere i vår chat-tjeneste og luft det du har på hjertet<3Er det noen som deler, eller true med å skulle dele bilder av deg?

Visste du at dette er digital vold og at det er forbudt i norsk lov? Husk at det alltid er greit å si ifra om at noen skal la være å ta bilde av deg. Det kan være mange ulike og private årsaker til hvorfor du ikke ønsker dette. Dette er årsaker som ingen andre har noe med. Hvis noen blir sure på deg, fordi du ikke ønsker å bli tatt bilde av: så finnes det bedre mennesker du kan være venn med<3

Du kan også lese KRIPOS sine anbefalinger om hva du burde gjøre dersom noen truer deg med bilde-deling. Seksuell utpressing på internett(Kripos)


Del erfaringene dine med noen du stoler på og oppfordre andre til å ta ansvar for sin seksuelle helse. Husk at du alltid kan søke hjelp og råd i MiRA-Senteret sin anonyme chat-tjeneste ved behov.