Lansering av vår nye Chat-tjeneste

Onsdag 12. juni hadde MiRA-Senteret et seminar om vold og overgrep mot minoritetskvinner og jenter på Melahuset. Under seminaret annonserte vi lanseringen av vår nye chattjeneste «Noe på hjertet? Chat om det med MiRA!» En anonym chat har lenge vært et etterlengtet tilbud for unge minoritetsjenter, og er med dette en viktig videreutvikling av vårt arbeid på MiRA-Senteret!

Vold mot kvinner er et verdensomfattende problem og man ser at andelen partnerdrap i Norge er høy og at minoritetskvinner er overrepresenterte i statistikken. Minoritetskvinner er ikke en ensartet gruppe, men har til felles en rekke faktorer som gjør dem spesielt sårbare. Disse er ofte knyttet til oppholdsstatus, mangel på nettverk, språkbarrierer, redsel for politiet og barnevernet, samt begrenset tilgang til informasjon om rettigheter og rettssikkerhet. MiRA-Senteret har fra starten jobbet bredt og aktivt mot vold i nære relasjoner. Både i form av kompetanseheving og rådgivning blant relevante instanser, men også gjennom rettighetsinformasjonsformidling og empowerment-rettede tilbud på Senteret.

Med vår nye chattjeneste kan unge jenter være helt anonyme i samtaler med våre ansatte på MiRA-Senterets nettside. På chatten kan man snakke om alt man måtte ha på hjertet, men vi opplever i stor grad at unge jenter ønsker noen å snakke med som har minoritetskompetanse og erfaring innen temaer som identitet, diskriminering, seksualitet, skole, familieforhold og vold. MiRA-Senteret sin chat vil med dette nå ut til en sårbar og kompleks gruppe jenter og være en forlenget del av arbeidet vårt mot blant annet seksuell uhelse, vold og negativ sosial kontroll.

Spre ordet! Noe på hjertet? Chat om det med MiRA!