H.M Dronning Sonja har i mange år vært engasjert i minoritetskvinners situasjon i Norge og har siden 2016 vært beskytter av MiRA-Senteret. Forrige uke fikk vi et videobesøk av Dronningen på MiRA-Senteret. H.M. Dronningen hadde en video-konferanse med MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi og fikk en grundig orientering om minoritetskvinner situasjon under pandemien. MiRA-Senteret er takknemlig og stolt over den støtten Dronningen har gitt til kvinner med minoritetsbakgrunn under en krevende tid.

Utstrakt informasjonsvirksomhet
Fakhra Salimi fortalte Dronningen om MiRA-Senterets arbeid og fortalte at senteret allerede i slutten av februar satte i gang med et omfattende informasjonsarbeid rettet mot minoritetskvinner om forebygging og smittevern. Og da de omfattende tiltakene ble satt i gang 12.mars var vi klare for å ta fatt i utfordringen. Samtidig var vi svært bekymret spesielt for kvinner som bruker vår krisehjelp og rådgivningstilbud. Det var en vanskelig situasjon, vi måtte følge Folkehelse institutts råd for sosialavstand og begrense fysisk kontakt og samtidig opprettholde krisehjelp og veilednings tjenester. Vi har hatt en åpen telefonlinje slik at kvinner som trengte krisehjelp fortsatt fikk hjelp, og da vi begynte å få mange henvendelser fra kvinner om korona viruset opprettet Senteret en egen informasjonstelefon som er betjent på flere språk for de som hadde koronarelaterte spørsmål.

Dronningen roser «Mødre som veiledere»
Dronningen har ved tidligere besøk på MiRA-Senteret hilst på flere av minoritetskvinneveiledere og kjenner til det viktige arbeidet som Mødre som veiledere gjør i sine nærmiljø. Fakhra Salimi fortalte Dronningen at MiRA-Senteret har veiledere i alle Oslos 15 bydeler og de snakker 24 forskjellige språk.

«Mødre som veiledere» har stått på under hele denne nasjonale dugnaden om å spre informasjon om alt fra smittevern, hvor man skal ta kontakt hvis man opplever en vanskelig hjemmesituasjon og hvordan snakke med sine barn om dette viruset. Mange offentlige instanser har meldt om en betydelig nedgang av henvendelser fra sårbare grupper, under denne lock-down perioden. Spesielt var vi bekymret for kvinner og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Her har veilederne gjort en stor innsats for å informere sine nettverk og sårbare familier om at selv om skolene er stengt, og man får et inntrykk av at det meste ikke fungerer, så er fortsatt samfunnskritiske virksomheter som f.eks. barnevern, politi, krisesenteret og NAV åpent for å hjelpe de som har behov. I tillegg til å spre livsnødvendig informasjon har veilederne også vært en uvurderlig støtte for hverandre og andre kvinner som har lite sosialnettverk.

Dronningen berømmet veilederne for deres frivillige innsats og ga mye ros og sendte også en spesiell hilsen til alle de flotte veilederne.

Foto: Det Kongelige Hoff

En stor anerkjennelse for MiRA-Senteret
– Dere har hjulpet så mange over lang tid. Jeg er dypt imponert over alt dere har fått til gjennom disse 30 årene, sa Dronning Sonja på videomøtet.

Dronningens beskytterskap er en viktig anerkjennelse og en stor inspirasjon for alle på MiRA-Senteret. Vi er takknemlig for at Dronningen viser stor tillit til MiRA-Senterets arbeid. Det gjør oss veldig stolte og gir oss mot til å fortsette videre, Dronningens beskytterskap er en viktig inspirasjonskilde for oss på MiRA-Senteret, sa Fakhra Salimi avslutningsvis til Dronningen hilste til alle veiledere som er i felte og som gjør en uvurderlig innsats for et bedre samfunn.

Se også nyhetssaken fra Kongehuset.no her