Torsdag 18.november arrangerer MiRA-Senteret digital nasjonalkonferanse om likestillingsutfordringer i en hverdag som blir stadig mer digitalisert!

Tid: 18.november 09-16

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, 0181 Oslo

Samfunnet digitaliseres mer og mer, noe som fordrer økt kompetanse om hvordan dette påvirker kjønnslikestillingen i samfunnet vårt.

I de siste tiår har bruken av digitale virkemidler skutt i været. Dette toppet seg under korona-pandemien da informasjonsarbeid, jobb og skole ble flyttet til virtuelle arenaer. Den digitale hverdagen bidrar for mange til å gjøre hverdagslivet enklere, men hva med de som ikke mestrer digitale verktøy eller ikke har tilgang på dem? Er vi tilstrekkelig bevisste på hvordan økt bruk av digitale virkemidler påvirker alle kvinner i samfunnet. Hvordan påvirker egentlig den virtuelle virkeligheten likestillingen i samfunnet vårt?

På MiRA-Senterets nasjonalkonferanse vil vi synliggjøre hvordan digitale verktøy kan skape nye hindringer/problemstillinger i kampen for likestilling. Bli med å utfordre blindsonene i den digitale samfunnsutviklingen!

Med oss for å belyse disse problemstillingene har vi nasjonale og internasjonale fagpersoner til å holde foredrag. Det blir også panelsamtaler og mulighet til å stille spørsmål.

Detaljert program kommer seinere.

Hold av datoen og meld deg på konferansen allerede i dag for å sikre deg plass!

Send påmelding til post@mirasenteret.no innen 5.november!