30 års kamp for likestilling!

Tirsdag 22. oktober arrangerer MiRA-Senteret nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo

Hvilke likestillingsutfordringer møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i dag? Er vi bevisste nok på kompleksiteten i forventningene mange unge i dagens samfunn møter både fra familien, blant venner og i storsamfunnet for øvrig? Vi tar debatten!

Det blir foredrag fra engasjerte nasjonale og internasjonale fagpersoner.  Detaljert program kommer seinere!

Sett av datoen og meld deg på konferansen allerede nå for å sikre deg plass.

Send påmelding til post@mirasenteret.no!

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 500 inkludert lunsj, te og kaffe.