Min Stemme! Økt kunnskap om kropp og seksuell helse -det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep i et minoritetsperspektiv!

Nesten hver tiende norske kvinne opplever å bli voldtatt i løpet av livet, der halvparten av ofrene er under 18 år. Kvinner med minoritetsbakgrunn har også lenge vært overrepresentert i statistikk over vold i nære relasjoner, partnerdrap og besøk ved krisesentre. Årsakene til overrepresentasjonen blir imidlertid nesten utelukkende tillagt kulturell karakter.

Hvorfor fokuseres det så lite på minoritetskvinner og unge jenters egne erfaringer og forhold til seksualitet som ledd i forebygging av seksuell vold?

MiRA-Senteret ønsker velkommen til rapportlansering av rapporten: Min stemme!

Tid: Tirsdag 7.februar kl. 11-13

Sted: Sentralen (Forstanderskapssalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo

MiRA-Senteret har i flere tiår jobbet aktivt for å skape økt forståelse for viktigheten av et mer sammensatt bilde av risikofaktorer som inkluderer levekårsutfordringer og marginalisering.

Med denne rapporten ønsker vi å synliggjøre minoritetskvinner- og unge jenters egne erfaringer rundt kropp og seksuell helse – samtidig som vi kommer med anbefalinger for viktige tiltak i arbeidet med forebygging av seksuell vold fremover.

Arrangementet er gratis. Send en epost med påmelding til aktiviteter@mirasenteret.no innen 31.januar hvis du ønsker å delta.

Det vil bli enkel lunsjservering.

Velkommen!

Program:

Enkel lunsj serveres fra kl. 10.45

  • 11.10 -11.25: Velkommen og innledning om rapporten: Min stemme! v/MiRA-Senterets nestleder, Khansa Ali
  • Kl.11.25 – 11.40:Seksuell helse og seksualisert vold fra et medisinsk perspektiv v/Lege, Mariam Anjum
  • Kl.11.40 –11.55: Minoritetskvinner og unge jenters seksuelle helse – funn fra MiRA-Senterets anonyme spørreundersøkelse v/rådgiver, Asla Maria Bø Fuglestad
  • Kl. 11.55 -12.10: Kaffe/te pause
  • 12.10– 12.25: Møte med politiet som utsatt for seksuallovbrudd v/politioverbetjent, Simen Gudiksen Brendeford
  • Min kropp – mine grenser: Empowerment som verktøy mot seksuelle overgrep mot unge jenterv/prosjektkoordinator, Hille Ashna
  • 12.35– 13.00: Spørsmål fra salen og avslutning